Individualiserad föräldraförsäkring ger bättre chefer

I Svenska Dagbladet skriver flera debattörer att oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Det här sätter fingret på en kritik även Ledarna fört fram; att föräldraförsäkringens nuvarande utformning, uttag och effekter är en starkt bidragande faktor till att arbetsmarknaden är ojämställd.

Sverige är ett bra land att förena karriär, föräldraskap och familjeliv i, i alla fall om man jämför med väldigt många andra. Men även om vi kommit långt innebär inte det att det är jämställt, och vi har ännu en bit kvar att gå.

Fortfarande tar svenska mammor ut 70% och pappor 30% av föräldraledigheten. Och eftersom kvinnor i fertil ålder och kvinnor med små barn förväntas vara borta från jobbet mer än män, gör det alla kvinnor mindre attraktiva på arbetsmarknaden och begränsar deras karriärmöjligheter. Även kvinnor som inte har eller inte tänker skaffa barn drabbas alltså av denna diskriminering. Det får till följd att näringsliv och offentlig sektor inte fullt ut drar nytta av kvinnors chefskompetens.

Ledarna har länge engagerat sig i frågan om föräldraförsäkringen utifrån att vi vill att svenska chefer ska vara världens bästa. För att nå dit behöver rekryteringsunderlaget breddas så att fler – inte minst kvinnor – får möjlighet att göra karriär och axla chefsroller. Och i detta har vi identifierat att föräldraförsäkringen behöver förändras.

Därför driver Ledarna sedan flera år frågan om fullt ut individualiserad föräldraförsäkring – 50/50 mellan vårdnadshavarna. Det är glädjande att fler aktörer lyfter fram detta och pekar på det nuvarande systemets brister.

Delar man lika på ansvaret för barn kommer ingen förälder att bli betraktad som ett riskobjekt i chefskarriären, och kompetens blir det som avgör nästa steg. Sverige skulle då få ännu bättre chefer och ingen behöver avstå från att skaffa barn av oro för att det skulle bli ett hinder i karriären.

* * *

Ledarna är medvetna om att föräldrakonstellationer kan se ut på många sätt, men väljer här att använda mamma/kvinnor och pappa/män då det är i den kombinationen problemen med snedfördelat uttag av föräldraledighet tar sig tydligast uttryck.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *