Andreas Miller

Andreas Miller

Förbundsordförande Ledarna

Bloggar om Ledarskap och samhällsfrågor ur ett chefsperspektiv. ”Chefskapet är oerhört betydelsefullt för företag, verksamheter och organisationers framtida utveckling. Om vi har ett gott och hållbart ledarskap kommer det leda till ett gott och hållbart samhälle.”

Läs alla Andreas inlägg

Twitter: @Miller_Ledarna

Anna Thoursie

Anna Thoursie

Chefsekonom

Bloggar främst om lönebildnings- och arbetsmarknadsfrågor. För chefer är lönesättning av medarbetarna en fråga om vilka möjligheter som ges till verksamhetsstyrning och kompetens-rekrytering – chefens viktigaste ansvarsområden. Alla verksamheter vinner på en tydlig koppling mellan chefens prestation och verksamhetens resultat. Och hela samhället vinner på att kvinnor och män har samma chanser på arbetsmarknaden.
Läs alla Annas inlägg

Twitter: @AnnaThoursie

Joakim Pettersson

Joakim Pettersson

Chef Samhälle & Utredning

Bloggar om Ledarnas opinionsbildande arbete.
Läs alla Joakims inlägg.

Twitter: @JoakimPson

Anki Udd

Anki Udd

Ledarskapsutvecklare

Bloggar om vikten av fungerande chefs- och ledarskap för framgångsrika verksamheter med engagerade medarbetare. Utmaningarna är stora för chefer att hantera sitt uppdrag med de förutsättningar de har till sitt förfogande. Mitt fokusområde är därför Hållbara chefer, som handlar om vilka organisatoriska faktorer som har betydelse för att chefer ska vilja och kunna vara chefer och samtidigt må bra i sin roll.
Läs alla Ankis inlägg

Peder Bertilsson

Peder Bertilsson

Lönestrateg

Bloggar om lön och lönebildning.
Läs alla Peders inlägg.

Rickard Hammarberg

Rickard Hammarberg

Nationalekonom och samhällspolitisk utredare

Bloggar om samhällsekonomi, näringsliv och arbetsmarknad.
Läs alla Rickards inlägg.