Andreas Miller
Förbundsordförande

Bloggar om ledarskap och samhällsfrågor ur ett chefsperspektiv.
Läs alla Andreas inlägg

 

Joakim Pettersson
Chef samhälle och utredning

Bloggar om Ledarnas opinionsbildande arbete.
Läs alla Joakims inlägg.

Rickard Hammarberg
Nationalekonom och samhällspolitisk utredare

Bloggar om samhällsekonomi, näringsliv och arbetsmarknad.
Läs alla Rickards inlägg

Sara Kullgren
Förhandlingschef

Bloggar främst om arbetsrätt och juridik
Läs alla Saras inlägg


Anki Udd
Ledarskapsutvecklare

Bloggar om vikten av fungerande chefs- och ledarskap för
framgångsrika verksamheter med engagerade medarbetare.
Läs alla Ankis inlägg

 

Peder Bertilsson
Lönestrateg

Bloggar om lön och lönebildningsfrågor ur ett samhälls- och chefsperspektiv.
”Bra chefer ska ha bra löner, bra villkor och goda organisatoriska
förutsättningar att leda. Lönen ska grunda sig på prestation, måluppfyllelse,
resultat och hur ledarskapet utövas. Ledarskapets värde ska uppmärksammas.”
Läs alla Peders inlägg.

Gabriel Modéus

Gabriel Modéus
Förbundssekreterare

Läs alla Gabriels inlägg

Neval Bilici
Opinionsstrateg hållbar utveckling

Bloggar om hållbarhet, mångfald, inkludering och ledarskap.

Läs alla Nevals inlägg

 

Daniel Falk
Chefsjurist 

Bloggar om arbetsrätt.

Läs alla Daniels inlägg