En futtig fråga?

Är det en futtig sak att envist driva frågan om kvinnors delaktighet i företags ledning och styrning?

Ja kanske jämfört med mödradödlighet, hedersrelaterat våld inom familjen och att afgahnska flickor förnekas all rätt till utbildning. Tunga svåra frågor som för en enda dag tillåts dominera nyhetsbevakningen i många länder.

Eller också är det bara en annan sida av samma mynt, att kvinnor konsekvent förnekas makt och delaktighet. Uttrycken det tar sig är olika, och självklart kan inte lidandet jämföras, men ingen del av strävan efter att förbättra kvinnors villkor kan väljas bort.

Ledarskap som bygger på allas delaktighet

I Sverige har vi sedan lång tid de allra bästa förutsättningar att ta tillvara hela befolkningens kompetens och engagemang inom näringsliv och förvaltning. Vi har välutbildade människor med en hög förvärvsfrekvens och inte minst en modell för ledarskap som bygger på allas delaktighet. Vi har haft många år på oss att ge pojkar och flickor samma förutsättningar i yrkeslivet.

Trots det kan vi år 2010, på 100-årsdagen av internationella kvinnodagens födelse, konstatera att det fortfarande är en lång väg kvar. I de flesta av dagens tidningar radas exempel på bristande jämställdhet i Sverige upp.

Kvinnor har lägre löner, är i mindre utsträckning chefer, blir i stort sett aldrig VD i stora bolag och har ett mycket litet inflytande över hur Sveriges företag och förvaltningar styrs.

Viktig fråga

Därför är frågan om kvinnors tillträde till lednings- och styrelserum en viktig fråga i Sverige ännu år 2010 och den ska inte ställas i motsats till andra viktiga frågor om kvinnors hälsa och säkerhet. Strävan efter jämställdhet måste föras på alla arenor, och inte bara en dag om året.

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

Utvecklingen går i rätt riktning – med myrsteg – artikel i Aftonbladet

2 Kommentarer
  1. Jakkapan
    Jakkapan says:

    Frida: Jag tycker att man ska furneda pe5 varff6r man se4ljer pe5 Tradera. c4r det ff6r att tje4na pengar? Om du har en halvintressant produkt se5 e4r det be4ttre att se4tta priset som du vill se4lja den ff6r de5 som utropspris. Vissa objekt fe5r ingen uppme4rksamhet alls ne4stan och kan de4rff6r ge5 ff6r tre kronor. De5 ke4nns det ju inte se5 ve4rt det, att fota, le4gga upp bilder, maila, packa och skicka. Men popule4ra saker som felfria me4rkesvaror, kan man gott se4ttta 1 krona pe5 ff6r att slippa Traderas avgifter. Jag se4ljer i princip uteslutande pe5 Tradera ff6r att det inte bara ska bli liggande he4r. Som mina gravidkle4der be4ttre att ne5gon annan gravid anve4nder kle4derna e4n att jag har dem i byre5le5dan!

    Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *