Upp till bevis Dag Klackenberg!

Avtalsrörelsen fortsätter i sina invanda spår . Långt bort från din vardag på jobbet diskuterar andra vilken löneökning som du förtjänar i år. Man kunde rycka på axlarna om det inte vore för två saker:

Så vill inte människor att lönen ska sättas . 70 % av löntagarna vill få komma överens om lönen i ett samtal med sin egen chef, den person som ser och kan värdera vad du gör på jobbet. Och tittar man bland unga, är 80% som vill ha det så.

Men det finns också en annan sak som gör hela processen egendomlig.

Arbetsgivarorganisationerna, bland dem Svensk Handel, hävdar att de är glödande anhängare av individuell, lokal lönebildning. Men gör väldigt lite för att förverkliga det. I en debattartikel i Dagens Handel tar Ledarna upp gapet mellan retorik och verklighet i arbetsgivarorganisationens värld.

Ledarna erbjuder arbetsgivare där vi har medlemmar att teckna kollektivavtal som innebär en fullt ut lokal, individuell lönebildning. Svensk Handel är inte intresserad av det, trots att många tusen chefer i handeln efterfrågar en modern lönebildning, för sig och sina anställda.

It takes two to tango och de andra facken med medlemmar inom handeln är än så länge ointresserade av löneavtal som sätter en positiv process i centrum. Men om du menar allvar med dina fina ord Dag Klackenberg, så erbjuder Ledarna dig chansen att utveckla ett modernt spännande löneavtal för cheferna inom Handeln.

Tillsammans kan vi visa företag och fack hur en modern lönebildning kan få fart på företag och anställda!

6 Kommentarer
 1. Dag Klackenberg, Svensk Handel
  Dag Klackenberg, Svensk Handel says:

  Lönerna bör sättas lokalt på arbetsplatsen och inte i ett förhandlingsrum i Stockholm. Svensk Handel delar Ledarnas syn och driver sedan länge på för att modernisera kollektivavtalen inom handeln mot ökad lokal- och individuell lönesättning. Men, man måste som sagt vara två för att dansa tango och tyvärr har vår största fackliga motpart – Handelsanställdas förbund – inte velat dansa i den riktningen.

  Den individuella lönesättningen fungerar dock betydligt bättre för de cirka 80 000 tjänstemän som omfattas av de kollektivavtal som Svensk Handels och fackförbundet Unionen har tecknat. Det är till glädje och nytta både för företagen och för de chefer och tjänstemän som arbetar i handeln.

  Om ni på Ledarna vill förbättra lönebildningen för de anställda inom handeln bör ni sända uppmaningar och argument till Lars-Anders Häggström och hans fackliga kollegor på Handelsanställdas förbund. Att rikta dem till mig tjänar inte mycket till eftersom jag redan är övertygad.

  I nästa nummer av Dagens Handel kommer jag även att bemöta den debattartikel som har publicerats där.

  Svara
 2. Annika Elias
  Annika Elias says:

  Hej Dag,
  vi ser fram emot en fortsatt debatt i denna gemensamma hjärtefråga!
  Men jag blir förvånad när du säger företagen inom Svensk handel är nöjda med de kollektivavtal ni har med Unionen, med centrala lönenivåer och väldigt lite utrymme för individuell lönesättning. Det avtalet ligger långt från en riktig individuell, och helt lokal lönebildning som Ledarnas avtal innebär.

  Vad gäller dina problem med att få LO-förbunden att nappa, så kan jag bara konstatera att det absolut bästa sättet att få dem att ändra sig är att visa vad en välskött och för båda parter fungerande löneprocess med sifferlösa avtal kan innebära för företag, chefer och medarbetare.
  Kort sagt ett Ledaravtal!

  Svara
 3. Stefan M
  Stefan M says:

  Jojo, allt för att öka löneskillnaderna i arbetslivet. De 80% ungdomar som vill/tror att det skulle vara bra/bäst att enbart förhandla direkt med sin chef har nog en blåögd övertro att det skulle bli en jämbördig förhandlingssituation. Med

  Svara
 4. Stefan M
  Stefan M says:

  Med hemlig lönesättning därtill kan man leva kvar i tron att det verkligen fungerar. ”Big fish eat small fish” Thats life

  Svara
 5. Annika Elias
  Annika Elias says:

  Hej Stefan,
  man kan naturligtvis välja att säga till de 80% av ungdomar som föredrar individuell lönesättning att de har fel. Det är vi som har hållit på med det här i fyrtio år som vet bäst. Och så kan man titta på medan de väljer att ställa sig utanför facket.
  Eller så kan man driva deras krav och bygga starka fack som stöder och hjälper människor på deras egna villkor, med moderna kollektivavtal som ställer krav på justa löneprocesser. Som Ledarna gör!

  Svara
 6. Stefan M
  Stefan M says:

  Jag tror nog att de flesta ungdomar som svarat på enkäten inte har någon vidare erfarenhet av direktförhandling. I alla fall kan det inte vara mycket ungdomar som går under ”ledareavtalet. Av en sådan enkätförfrågan ligger något självbesvarande. Frågan beskrevs inte handla om individuell lönesättning som sådan utan främst huruvida du själv ville påverka lönen i samtal med din chef. (Jämfört alternativet att lönen typ ”görs upp i Stockholm”). Det låter ju bra att få förhandla/göra upp direkt med chefen. Som om man skulle ha ett jämbördigt eller stort inflytande på lönesättningen. Det är det jag kallar bondfångeri. Men blir man inte nöjd/oense är det inte så bra va? Om man jobbar fackligt, om man är ifrågasättande eller enl chefen har ”fel” attityd. Och konfliktmöjligheten är ju därmed lika med noll. En lönegaranti i botten och en del för individuell fördelning ger ändå viss.. trygghet. Allt detta kan ju funka för de chefer som har talets förmåga och som kan flyta på den nivå som andra förbund jobbat fram. Dessutom får ju chefen det ansvarsfulla uppdraget att ”förhandla”? löner, det ger väl visst lönepåslag !?

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *