Begrepp som förvirrar

Med jämna mellanrum dyker frågan om skillnaden mellan chef och ledare eller chefskap och ledarskap upp. När jag möter studenter, eller nyligen utexaminerade personer, som intresserar sig för organisation och ledarskap är frågan nästan ofrånkomlig. Forskare är en annan grupp som menar att begreppen förvirrar och som har ett starkt behov av att sortera vad som hör till vad. Senast i raden är Bengt Klefsjö, professor vid Luleå tekniska universitet, som i en debattartikel i Kvalitetsmagasinet dessutom hävdar att vi på Ledarna, som företräder chefer men heter Ledarna, bidrar till denna förvirring. Han citerar också hur begreppen uttolkas av olika aktörer, bland annat med citat från Ledarnas webbplats.

Mats Alvesson är ytterligare en forskare som ägnat detta stor uppmärksamhet. I ett debattinlägg i SvD nyligen, undrar han om ledarskap är något chefer över huvud taget ägnar sig åt. Alvesson har tillsammans med andra forskarkollegor ägnat begreppen stor uppmärksamhet bland annat i Ledarskapsboken, som jag varmt rekommenderar för den intresserade och nu senast i boken När ledarskapet krackelerar.

Men är det här en fråga som behöver ägnas tid och kraft? Både ja och nej, beroende på vilket perspektiv du intar. Forskare och praktiker har olika utgångspunkter när det gäller frågan. För att forskare ska kunna undersöka, observera eller studera något fenomen är det avgörande att vara mycket distinkt i sin frågeställning. Det innebär att tydligt definiera vad det är du ska studera och minst lika viktigt att avgränsa din frågeställning, det vill säga vad det är du väljer bort. Detta är en förutsättning för att forskningen verkligen fokuserar på det som är avsikten och att förhindra att studien växer till fullständig ohanterlighet.

Praktiker och i allra högsta grad chefer å andra sidan, har inte alls samma behov av att särskilja begreppen chef och ledare. För chefer är dessa begrepp så tätt sammantvinnade att det knappast är meningsfullt att ägna det en tanke, en icke-fråga. För chefer är det självklart att ledarskapet är en förutsättning för att nå framgång i sitt chefsuppdrag.

Lee G Bolman och Terrence E Deal menar att ledarskap är en aktivitet, inte en position. I boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap beskrivs detta med ett målande exempel:

”Man kan vara ledare utan att vara chef och många chefer skulle inte kunna ’leda en patrull sjuåringar till glasskiosken’ (Gardner 1989).”

Så min fråga till dig som är chef:

 • Är det här något du ofta funderar på och är det betydelsefullt för dig att begreppen hålls isär?

 

 

3 Kommentarer
 1. Mark Wennerström
  Mark Wennerström says:

  Jag tycker det är problematiskt att dessa begrepp blandas ständigt och jämt. Ledarskap handlar om påverkan och är en process som kan utföras av samtliga i en grupp. Chefen har en formell position med det största ansvaret att vara normgivande och se till att ledarskapet på arbetsplatsen är gott. Men när ledarskapet endast knyts till chefen förminskas medarbetarnas ansvar och initiativ. Vi riskerar även att missa viktiga delar av ledarskapet i en arbetsgrupp. Ledarskapsutbildningar utformas även med denna enögda syn vilket skapar en tro om att en chefs ledarskap skulle vara frånkopplat gruppen och dess kontext och detta är ganska farligt för alla inblandade.
  /Mark Wennerström – som varit chef i många år men utövat ledarskap hela livet

  Svara
 2. Anki Udd
  Anki Udd says:

  Tack för kloka synpunkter Mark! Jag delar helt din ståndpunkt att ledarskap utövas att många fler än chefen, både i och utanför arbetslivet. Det finns informella ledare och formella ledare. Medarbetare leder i stor omfattning både sig själv och kollegor för att hantera sina uppdrag. Det finns körledare, scoutledare, projektledare och många många fler. Men gemensamt för alla dessa, utom chefen, är att de inte formellt är utsedda till chefer med de skyldigheter och rättigheter som följer med chefsuppdraget. Däremot, menar jag, finns det inga chefer som inte utövar någon form av ledarskap, eller brist på. I mitt perspektiv vore det därför önskvärt att begreppet chef med självklarhet innefattar begreppet ledarskap utan att det särskilt behöver uttalas.

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *