Inlägg av Monica Berling

Semesterstängt ledarskap?

En blond norsk terrorist har vållat mänskligheten något av det mest vidriga som går att föreställa sig. Det norska ledarskapet med Stoltenberg i spetsen hyllas för sitt agerande medan vår egen statsministers ledarförmåga får kritik. Det kan kännas futtigt och mycket tidigt att diskutera ledarskap kopplat till detta ofattbara.  Men det är samtidigt just i […]

Det är dags nu kungen

Jag gillar återvinning. Så därför ska jag återvinna ett blogginlägg jag skrev i november förra året. Redan då tyckte jag det var dags för kungen att abdikera från sitt chefsuppdrag. Det har blivit ännu mera dags… Av Monica Berling den lördag 27 november 2010: Läser i DN att allt fler vill att kungen abdikerar till […]

Pinsam svensk enfald

Varför kör folk med ingenjörsexamen taxi på våra gator och hjärtkirurger våra tunnelbanetåg? Varför behöver människor med utländskt klingande namn ens fundera på att byta till sonnamn för att ha en chans på arbetsmarknaden? Vi var en ansenlig skara som igår hade samlats för att diskutera detta. Några tankar, känslor och ord dröjde sig kvar […]

Nu pratas det lön

Lön är ett ämne som är både spännande och märkligt. Å ena sidan är det något som intresserar nästan alla. Få ämnen är förknippade med så mycket känslor, värderingar men också djupaste allvar. Den viktigaste inkomstkällan för de allra flesta. Den allra största kostnadsposten för många företag. Men å andra sidan kan man fascineras över […]

Rättvisa betyg – rättvisa löner?

Individuella utvecklingsplaner, mål för skolarbetet, betyg…. I skolans värld sätter man individen/eleven i fokus varje dag. Utan att själv vara lärare misstänker jag att en lärares ständiga fråga från elever, föräldrar och sig själv är: vad är ett rättvist betyg? Steget är därför nära tänker jag, till frågan om vad som är en rättvis lön. […]

Lön i jämställdhetens tecken

”Kvinnor får högre lön när de förhandlar individuellt” är rubriken på dagens DN Debatt. Med artikeln krossar Saco den allra vanligaste myten vad gäller individuell lönesättning nämligen den att kvinnor skulle vara sämre på att förhandla om sin lön. Saco:s beräkningar visar att de kvinnor som haft lönesamtal med sin chef har signifikant högre lön […]

Framgång i idésamhället

Innovation är politikens och näringslivets mantra för det nya decenniet. I ingenjörslandet Sverige innebär det att vi fokuserar på hur nya produkter och teknologier ska forskas fram. Harvard Business Review (HBR) skriver i en artikel att även om 2000-talet såg fantastiska tekniska innovationer i form av Facebook, Twitter, Android, iPod/iTunes/iPhone/iPad med mera så är det […]

Skicka medarbetarna på lönekurs

I DN Ekonomi idag kan man läsa om spelföretaget Dice som inte ser utbildning i ledarskap som något som de bara skickar cheferna på. Alla leder. Delaktighet, coachning och feedback är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet. Ligger det en uppenbart värdefull och outnyttjad potential i det här synsättet? Företag och verksamheter behöver jobba lika […]

Företag i otakt med dagens värderingar

”Vi ska se till att företagen blir så duktiga på att hantera lönebildningen att fler fack vågar köra med sifferlösa avtal.” Det säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv till tidningen Lag&Avtal. Vi på chefernas organisation – Ledarna – jublar för detta är något som tydligare behöver komma i dager. För den oinvigde kan […]

Ge oss chef 2.0 nu!

Dagens chefer formligen dränks i möten, administration och rapportering. Samtidigt har man policies och ledarprogram som trumpetar ut kravet på att möta människor, skapa team och leda… Det påstår Magnus Dalsvall och Kjell Lindström i en debatt på chef.se. Chefsrollen är inte utformad för att möta den moderna organisationens krav. Det gör situationen för chefer […]