Nu pratas det lön

Lön är ett ämne som är både spännande och märkligt. Å ena sidan är det något som intresserar nästan alla. Få ämnen är förknippade med så mycket känslor, värderingar men också djupaste allvar. Den viktigaste inkomstkällan för de allra flesta. Den allra största kostnadsposten för många företag.

Men å andra sidan kan man fascineras över hur sällan vi egentligen diskuterar lönefrågor. Åtminstone i samhällsdebatten som ofta hänvisar hela ämnet till parterna på arbetsmarknaden.

För lönefrågorna är större än så. Vem ska påverka din och min lön? Vad är en rättvis lön? Hur viktig är lönen för oss som individer och för att stället där vi jobbar ska fungera optimalt?

Men nu börjar det hända något. Det pratas lön….

Ta kommandot över lönesättningen! uppmanar tidningen Entreprenör sina läsare och ger företagen råd hur en bra löneprocess förbättrar resultaten och ökar intäkterna. Och samtidigt ökar trivsel och arbetsglädje. 

Och råden behövs. Det vittnar inte minst Ledarnas stora chefsundersökning om; kopplingen mellan chefslöner och prestation är svag. Det lönar sig dåligt att vara en bra chef.

På Göteborgs-Postens debattsida pågår just nu en livlig diskussion mellan olika fackliga organisationer. Upprinnelsen var Ledarnas tidigare debattartikel i DN där vi menade att de flesta löneavtal idag är omoderna eftersom få löner sätts helt lokalt och individuellt.

Lönedebatten behövs.

Kanske har den stundande avtalsrörelsen ett finger med i spelet i den växande debatten. Själv hoppas och tror jag att tiden faktiskt är mogen att modernisera den sista utposten av överförmynderi; makten över lönen.

Monica Berling

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *