Begreppsförvirring om individuell lön

I ett debattinlägg i GP den 15 april hävdar Finansförbundet att jag är okunnig när det gäller individuell lönebildning. Jag tror snarare att det handlar om att vi ser helt olika på vad individuell lön är, och dessutom olika på fackets roll kopplat till en modern syn på lön.

Finansförbundet förespråkar individuell lönesättning som bygger på centrala avtal med garanterade lönenivåer.

I min värld är det två oförenliga begrepp.

Antingen är lön något som bestäms i centrala uppgörelser mellan två parter, där ramarna sätts lika för alla företag i branschen och för alla grupper av anställda. Inom dessa ramar tillåts sedan en viss frihet.

Eller också är lön en ersättning som betalas ut av en arbetsgivare till en anställd, baserat på den anställdes arbetsuppgifter, kompetens och prestation och företagets betalningsförmåga. Lönen diskuteras helt och fullt på arbetsplatsen mellan dessa två,  i mina ögon de enda som kan ha någon uppfattning om frågan.

Finansförbundet oroar sig för att detta förhållningssätt skulle lämna fältet fritt för lönedumpning och för oseriösa arbetsgivare. Det gör vi också, och därför innehåller Ledarnas avtal en noggrant reglerad löneprocess som ålägger arbetsgivarna att hålla seriösa lönesamtal med mål och uppföljning på den enskildes arbete.

Genom att bevaka att processen följs och genom att ge våra medlemmar råd och stöd inför lönesamtalen backar vi upp medlemmarna utan att utöva något förmynderi över dem, och utan att lägga oss i den överenskommelse som medlemmen träffar med sin arbetsgivare.

Vi har förtroende för att våra medlemmar är kapabla personer som kan föra sina egna lönesamtal fullt ut. Ledarnas roll är att finnas som en aktiv partner för stöd och service när så efterfrågas. I ett samhälle fullt av individualister är tiden för kontroll över medlemmarnas lön över, och tiden för partnerskap på lika villkor här.

2 Kommentarer
 1. Stefan Nilsson
  Stefan Nilsson says:

  Som medlem känns det bra att ha Ledarnas avtal som grund i min egen lönutveckling. Känner att jag också har bollplank i Ledarna när jag som anställd vill påverka min lön. Det finns alltid kompetens via medlemsservice att använda.

  Mitt stora problem (som jag delar med många inom Ledarna) är att min motpart i lönsamtalet inte har den praktiska möjligheten att fritt efterleva avtalet utan styrs av begränsande ramar som direkt motverkar syftet med avtalet!

  Samtidigt upplever jag att arbetsgivare (min lönsättande chef) delar min uppfattning av hur lönen bör sättas.
  Vi får alla på vårt sätt fortsätta att arbeta för att avtalet ska efterlevas fullt ut.

  Som ledare och chef vill jag ha möjlighet att påverka min löneutveckling utan procentsatser och andra hinder.
  Här har vi medlemmar olika förutsättningar men vi måste enligt min mening fortsätta att arbeta för att följa avtalet och ta vårt individuella ansvar förlöneutvecklingen.
  I denna process har vi stöd från medlemsservice och/eller ombudsmän i Ledarna.

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *