Inlägg av Jaime Aleite

Trakasserier – ett dilemma för chefen

Det finns många anledningar till konflikter och missnöje på arbetsplatsen. Något av de mer svårlösta är de som handlar om trakasserier. Jag använder begreppet trakasserier som ett samlingsbegrepp för allt som berör mobbning, kränkningar, utfrysning samt sexuella trakasserier. Dessa frågor har på senare år varit föremål för en hel del kritik. Kritiken har dock i […]

Mångfald- ett sisyfosarbete

Låt mig börja med att redan nu varna för att mitt blogginlägg är av det mer pessimistiska slaget denna gång. Men utifrån några iakttagelser som jag gjort på senare tid, så anser jag mig ha fog för min något depressiva inställning.  Orsaken är att alltför ofta återkommer tre fenomen på många arbetsplatser när det gäller […]

I skuggan av mångfalden

I gårdagens DN debatt skriver barn- och äldre ministern Maria Larsson att funktionsnedsatta behövs i den offentliga sektorn. Bakgrunden är en undersökning som Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam genomfört på uppdrag av regeringen. Den visar att allt färre personer med funktionsnedsättningar tar plats på arbetsmarknaden och att många myndigheter har en lång väg kvar att […]

…först ut

Almedalen är inte bara politikerveckan, nätverkande och seminariernas vecka. Nej, här levereras även härliga oneliners på löpande band. Ett av de levererades under vårt löneseminarium av moderatorn Thomas Gür. Vad händer med en arbetsgivare som inte sköter sig? Den arbetsgivaren väntar troligen ett galopperande kompetenstapp enligt principen – bäst in först ut. De medarbetare som […]

Osynliggörande av löneskillnader

Lön diskuteras ur alla håll och kanter här i Almedalen. Men samtidigt saknar jag mångfaldsperspektivet på löner. Lönegapet mellan könen är både väldokumenterat, välutforskat och lätt att få gehör för hos den breda allmänheten. Men samtidigt har vi ett lönediskrimineringsskydd för en rad andra grupper som inte diskuteras någonstans överhuvudtaget. Jag vet, att det till […]

Same, same but different

Ser inte diskrimineringen lika ut oavsett diskrimineringsgrund? Den frågan har jag grubblat över inför vårt kommande seminarium här i Almedalen under temat chefen och fördomarna. Spontant vill jag svara ja, på frågan men inser snabbt att svaret inte ger en rättvis bild av verkligheten. För visst, det handlar det om att individer som avviker från någon […]

Den ojämlika mångfalden

I dagarna öppnade Ledarna sina sidor på webben som berör mångfald i arbetslivet för allmänheten.  Beslutet att inte bara förbehålla webbsidorna åt Ledarnas medlemmar är ett mycket klokt beslut. Frågan är för stor, för allvarlig och berör för många för att låsas in bakom användarnamn och lösenord. För att nå mångfald i arbetslivet behövs alla […]

Utan gröna chefer stannar Sverige

Miljöfrågorna har kommit att bli en allt viktigare aspekt i arbetslivet. Men som vanligt när det gäller frågor som ligger utanför den traditionella verksamheten uppstår det genast diskussioner om det hållbara med att arbeta med hållbarhet. På så sätt skiljer sig miljö och andra hållbarhetsfrågor inte särskilt mycket från jämställdhet och mångfaldsfrågor. Förespråkarna radar upp […]