Osynliggörande av löneskillnader

Lön diskuteras ur alla håll och kanter här i Almedalen. Men samtidigt saknar jag mångfaldsperspektivet på löner. Lönegapet mellan könen är både väldokumenterat, välutforskat och lätt att få gehör för hos den breda allmänheten. Men samtidigt har vi ett lönediskrimineringsskydd för en rad andra grupper som inte diskuteras någonstans överhuvudtaget. Jag vet, att det till skillnad från granskningen mellan kvinnor och mäns löner, så finns det ett antal svårigheter för att kartlägga löneskillnader vad gäller t.ex. homosexuella och heterosexuella. Men berättigar det en total tystnad kring frågan?

Olika rapporter pekar på förekomsten av ett rejält lönegap, mellan utrikesfödda och övriga t.ex. Anlägg dessutom ett könsperspektiv och den invandrade kvinnans lön framstår som hopplöst sorgligt i förhållande till den svenske, heterosexuella, friska, medelåldersmannen.

Jag har sagt det för och jag säger det igen – här gäller det för lönesättande chefer att ha full koll på alla medarbetares prestationer och löner. Att bara nöja sig med att kontrollera lönesättningen för könsdiskriminering är inte tillräckligt. Alla löner ska sättas och motiveras sakligt. I slutändan är det den lönesättande chefen som får stå till svars om diskriminering förekommer eller vid en usel lönesättningen överhuvudtaget.

jaime

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *