Utan gröna chefer stannar Sverige

Miljöfrågorna har kommit att bli en allt viktigare aspekt i arbetslivet. Men som vanligt när det gäller frågor som ligger utanför den traditionella verksamheten uppstår det genast diskussioner om det hållbara med att arbeta med hållbarhet. På så sätt skiljer sig miljö och andra hållbarhetsfrågor inte särskilt mycket från jämställdhet och mångfaldsfrågor. Förespråkarna radar upp argument om vinster och fördelarna och belackarna roar sig med att slå hål på alla kalkyler och tyckanden.

För mig är det dock intressantare att fundera över vad det kan kosta att inte värna om mångfalden, det sociala ansvarstagandet eller ett hållbart miljöarbete. Inget företag är en ö. Förändringar och försämringar i vår närmiljö påverkar alltid företagen. Därför finns det en stark drivkraft för företag att vara med i skapandet av ett hållbart samhälle, inte minst ur miljösynpunkt.

Att ändra sina rutiner och avvänja sig med vissa ”förmåner” möter alltid motstånd. Vem vill inte flyga lite ståndsmässigt istället för att ta det pålitliga tåget?  Vi verkar också föredra att ses rent fysiskt och vägrar prova på att sköta vissa möten via videoträffar. Sedan är det alltid trevligt med en sprillans ny jobbdator  trots att den förra knappt har tre år på nacken. Den datorn kommer förresten att tillbringa sina sista år som en del av en tickande miljöbomb i Långtbort-i-stan.

Vad det handlar om i grund och botten är att vi gemensamt måste lära oss att göra vissa avkall på vad vi upplever som livskvalitet eller jobbförmåner. Det finns alltid ursäkter till varför just jag inte behöver ta ett miljöansvar och varför de andra borde göra det istället. Det håller inte! Och det är här som chefen har ett stort ansvar. I dess enklaste form handlar det om att chefen måste föregå med gott exempel genom att välja rätt sorts resor, tillhandahålla miljöeffektiva mötesformer och ställa tydliga miljökrav i upphandlingen i allt från fikakaffe och fruktkorg till tjänstebilar. Men miljöfrågor handlar också om chefens förmåga att visa prov på lite sisu. För ett framgångsrikt miljöengagemang innebär att krav måste ställas uppåt, nedåt och sidledes. Ömma tår måste bli trampade på, sanningar måste ifrågasättas och fördomar fördömas. Många chefer har redan idag särskilda miljömål som ligger till grund vid lönesättningen. Men vägen är lång och det är dags för ledningar och chefer att sätta ned foten och ifrågasätta saker som vi tar för givna. Görs inte det kommer företag få se sig bli  akterseglade av de företag som levererar rätt tjänst, till rätt pris på rätt sätt.

Jaime

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *