Att bara ha hjärnkoll räcker inte!

I torsdagens SvD kunde vi läsa en viktig artikel om det stora problemet med att människor med psykiska sjukdomar eller psykisk funktionsnedsättning inte får det stöd de behöver på många arbetsplatser. Man påpekar i artikeln att det många gånger handlar om bristande kunskap och ganska enkla åtgärder som ska till för att det ska bli bättre.

Men sedan kommer det: Det är chefens fel! Det är chefer som är okunniga , som inte förstår eller som saknar mod.

Här kan man välja att reagera på två sätt: Det första, spontana, är en helig ilska över att ännu en sak läggs i chefens knä. Alltfler chefer vittnar om hopplösa förutsättningar för chefsuppdraget. Jättestora personalgrupper, ett ständigt krav på rapportering och dokumentation som fjättrar chefen framför skärmen, och stenhårda resultatkrav på månadsbasis. Allt mindre tid för att bygga relationer med medarbetarna och utveckla sitt ledarskap. Och ingen tid alls till egen kompetensutveckling.

Men när jag har sansat mig inser jag att det är helt fel reaktion!

Istället ska jag glädja mig åt att fler ser hur viktiga chefer är och för att förändra och förbätta   för medarbetarna så måste det börja med chefen. Att bara ställa krav kommer inte leda till något alls om man inte  ger chefen förutsättningar att ta sig an frågan.

Att ge chefer kunskap och verktyg för att agera är det som kommer göra att fler människor kan vara delaktiga i arbetslivet och lämna sitt bidrag.

Det är chefen som gör skillnad!

1 svara
 1. Annika Gillispie
  Annika Gillispie says:

  Hej,
  Det var en mycket intressant och viktig artikel och du har helt rätt i att det är dags att ge cheferna kunskap och de rätta verktygen för att fler ska kunna bli delaktiga. För att fler med psykisk ohälsa ska kunna bli delaktiga!
  Eftersom jag både är leg.psykiatrisjuksköterska och konsult inom HR, har jag haft förmånen att få träffa en mångfald klienter, patienter och kollegor under åren. Dessvärre har jag noterat att det tycks vara en allmän uppfattning att människor med någon form av psykiatrisk problematik eller psykisk ohälsa befinner sig utanför arbetsmarknaden. Om de har ett jobb, påstår man, så är det på Samhall eller liknande arbetsplatser. Men alla som har fobier, personlighetsstörningar, depressioner eller ångestsyndrom vet att det är fel! Likväl som vi har kollegor eller medarbetare med lindrigare eller svårare former av diabetes eller högt blodtryck, så har vi även medarbetare som vid olika tidpunkter kämpar med olika grad av psykisk ohälsa.
  Kunskap leder till insikt och medvetenhet. Insikt och medvetenhet leder till förståelse. Förståelse leder till trygghet och säkerhet. En chef eller ledare som är trygg och säker ger ett respektfullt, ödmjukt och professionellt bemötande.

  Sedan något år tillbaka erbjuder jag därför 1-dags utbildningar om psykisk ohälsa i arbetslivet, där förmiddagen är fakta- och teoribaserad om olika psykiatriska diagnoser, symptom och behandlingsalternativ. Eftermiddagen ägnas åt kommunikation, fiktiva fall-diskussioner och bemötande.

  Kunskapen och insikten om medarbetarens olika förutsättningar och möjligheter, skapar en ökad förståelse för varje individ vilket, förhoppningsvis, gör chefen tryggare i sitt sätt att stötta och bemöta kollegor som av olika anledningar kan lida av psykisk ohälsa. Resultatet blir en hälsosammare arbetsplats/miljö med optimalare resurs(ut)nyttjande, såväl personellt som ekonomiskt och fler ges möjlighet att lämna sitt bidrag!
  // Annika Gillispie

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *