Återupprättelse för sekreteraren

I Ledarnas chefsbarometer 2010 uppskattar chefer att 26 procent av arbetstiden ägnas åt administration. Om de själva får önska skulle de vilja minska denna andel med 10 procent. 41 procent anger administration som en av de mest påfrestande/problematiska delarna av chefsjobbet.

Det är knappast förvånande. Jag tror inte att chefen fått jobbet för sin administrativa förmåga. Min förhoppning är att chefen får förtroendet av sin arbetsgivare på helt andra grunder, där ledarskapet bör skattas högt. Att låta chefer, som ofta har ett högre löneläge, ägna så stor tid åt administration är ett slöseri av guds nåde. Jag uppmanar därför arbetsgivare att återinsätta sekreteraren.

I gårdagens Studio Ett tas detta tema upp. Här framgår att det i dagsläget finns knappt 2 000 sekreterare på ledningsgruppsnivå i Sverige. Sekreteraren som beskrivs som oljan i maskineriet, ett yrke som professionaliserats betydligt under senare år.

Lämna administrationen till proffsen

Direkt efter gymnasiet arbetade jag som sekreterare/assistent under åtta års tid, innan jag vidareutbildade mig. Jag kände stolthet över mitt yrke. Jag visste att jag underlättade och effektiviserade vardagen för den/de chefer jag arbetade åt. Men inte sällan stötte jag på andra inom administrativa yrken som uttryckte sig som att de ”bara” arbetade som sekreterare.

Vaddå bara? Sekreterarrollen idag är kvalificerad och självständig. Stenogramblockets dagar, kaffekokning och införskaffande av presenter till chefens fru på bröllopsdagen är ett minne blott.

Per Samuelsson, VD på Strålfors, säger att tack vara hans sekreterare, Lillemor Karlsson, frigörs resurser så att han kan göra det han är bra på. Han blir mer tillgänglig och jobbet effektiviseras. Själv vill han ha in fler sekreterare i organisationen.

Så varför är det så få chefer som idag har sekreterare? För några år sedan lät tidningen Chef genomföra en undersökning bland chefer för att belysa tillgången på administrativt stöd. Fyra av tio chefer uppger att de har tillgång till assistentstöd. Av dessa har en av tio detta stöd på heltid.

Drygt hälften av cheferna tror dessutom att de skulle bli en bättre chef om de hade tillgång till en assistent.

Till syvende och sist handlar det helt enkelt om att ge chefen tid att leda. Chefens viktigaste uppgift är att nå resultat genom att utveckla och leda verksamhet och medarbetare. Låt chefen göra det chefen är bäst på och låt proffsen sköta administrationen!

Har du tillgång till administrativt stöd i din chefsroll?

7 Kommentarer
 1. Erik Fors-Andrée
  Erik Fors-Andrée says:

  Administrationen har väl ökat överlag för alla yrkeskategorier. Man ansvarar mer och mer själv för tider, resor, fakturering, kontering etc. Så talar man sekreterartjänster bör man kanske göra det för hela personalen?

  Svara
 2. Mattias Jansson
  Mattias Jansson says:

  Att vara sekreterare/administratör en en profession som andra, liksom ledarskap är en annan. Jag skulle aldrig klara av mitt arbete på den tid jag har utan administrativt stöd. Dessutom är det en ekonomisk aspekt, tiden kostar olika mycket i olika yrkesgrupper.

  Svara
 3. Jim-Alex M. Hirschi
  Jim-Alex M. Hirschi says:

  Hej!
  Jag håller fullständigt med Åsa. Utan administrativt stöd är det lätt att fastna framför alla IT-system och skrivande. Vem ska då utveckla verksamheten och medarbetarna? Vem ska då leda mot må och visioner? Vem ska då finnas till för medarbetarna? Vem ska då jobba med värderingar och förhållningssätt?

  I äldreomsorgen där jag jobbar är det inte helt ovanligt att som första linjens chef ha ca 50 medarbetare utan gruppchefer eller arbetsledare, utan sekreterare och lite stöd från ekonomi- och personalavdelningar.

  För egen del har jag haft bra förutsättningar för mitt ledarskap och det är jag glad för, men jag vet flera kollegor som inte orkar med och sjukskrivit sig och det är illa. Det handlar inte alltid om att individen inte passar som chef utan att hon eller han inte fått de förutsättningar som krävs.

  Svara

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] ↑ Back to Top Pasir Ris OneContact Us […]

 2. […] chefsblogg.se: Återupprättelse för sekreteraren- Administrationen har väl ökat överlag för alla yrkeskategorier. Man ansvarar mer och mer själv för tider, resor, fakturering, kontering etc. Så talar man sekreterartjänster bör man kanske göra det för hela personalen? […]

 3. […] chefsblogg.se: Återupprättelse för sekreteraren- Att vara sekreterare/administratör en en profession som andra, liksom ledarskap är en annan. Jag skulle aldrig klara av mitt arbete på den tid jag har utan administrativt stöd. Dessutom är det en ekonomisk aspekt, tiden kostar olika mycket i olika yrkesgrupper. […]

 4. […] This post was mentioned on Twitter by Klara Adolphson, Ledarna. Ledarna said: Återupprättelse för sekreteraren http://dlvr.it/D5M21 […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *