All the single ladies

I ett internationellt perspektiv är Sverige ett av världens mest jämställda länder, Vi har särbeskattning, samma rätt till yrke och utbildning, föräldraledighet, barnomsorg och äldreomsorg och till och med en jämställd regering. Men det krävs bara att man skrapar lite på ytan för att upptäcka att alla dessa värdefulla lagar ändå inte rått på den ekonomiska makten och inflytandet i näringslivet. På toppen av företag sitter en man, i styrelser och ledningsgrupper dominerar männen. Det må vara en positiv utveckling av andelen kvinnor som arbetar som chefer, men chefens chef är fortfarande en man. Sverige tillhör de mest jämställda länderna, men vi är inte ett jämställt land.

Vi brukar också yvas över att du i Sverige kan förena karriär och familjeliv. Hur det ser ut med den saken har två forskare, Olle Folke och Johanna Rickne, tittat närmare på. Om deras fynd kan man läsa i en artikel i Ekonomisk debatt med titeln ”All the single ladies – skilsmässor och toppjobb bland kvinnor och män.”

Mycket kortfattat kan deras resultat summeras med att kvinnor som gör karriär till toppjobb, vare sig det är inom privat näringsliv eller offentlig sektor, tar ut skilsmässa i högre grad än män som gör motsvarande karriärkliv. Hos män kan man inte förvänta sig en ökad skilsmässofrekvens överhuvudtaget, medan kvinnor verkar få offra sina äktenskap för att göra karriär.

Om orsaken till detta kan man spekulera i oändlighet. Forskarna pekar på orsakssamband med ålder, inkomstfördelning och föräldraledighet och drar slutsatsen att

Familjen blir ett stöd i genomsnittsmannens karriär, men en källa till stress och konflikt för genomsnittskvinnan.”

För att uppnå verklig jämställdhet och att toppjobben fördelas efter kompetens och inte efter kön, behöver vi åstadkomma en förändrad syn på ansvaret för familjen. När båda föräldrarna delar lika på föräldraledigheten med de små barnen ger det förutsättningar för ett delat familjeansvar under hela uppväxtperioden. Och därmed samma förutsättningar att göra karriär och behålla familjen intakt.

Ledarna har tagit ställning för en helt individuell föräldraförsäkring. Vi anser att lagstiftning och skattefinansierade bidrag ska stödja en utveckling som gör att  män och kvinnor har samma möjlighet att avancera till och behålla toppjobb inom näringsliv och det offentliga. Sverige gynnas av att vi undanröjer de sista hindren för ett jämställt arbetsliv  och till sist blir ett jämställt land på riktigt.

 

OLLE FOLKE OCH JOHANNA RICKNE

3 Kommentarer
 1. Mats
  Mats says:

  Ett utmärkt förslag!

  Men frågan är om det går att bryta ett mönster där många kvinnor ser föräldradagarna som sin privata egendom?

  Att vända blicken från ”de ovilliga” männen till en djupare analys av hur sexism hindrar männen från att ta ansvar. Det vore verkligen djärvt!

  Jag har försökt hitta statistik över vilka yrkesgrupper som delar mer lika, men inte hittat något. Är det en förbjuden fråga?

  http://time.com/women-are-sexist-too/?xid=time_socialflow_facebook

  Svara
 2. Annika Elias
  Annika Elias says:

  Jag håller med dig Mats, utmaningen ligger i att få oss alla att ändra attityder kring föräldraskap och familj. Vi hör många män som är chefer berätta för oss om att de hindras från att ta ut föräldraledighet i så hög utsträckning som de skulle vilja på grund av negativ attiyd från arbetsgivaren där de jobbar. Men det finns, precis som du säger all anledning att jobba också med kvinnors inställning. För alla vinner ju på ett mer jämställt föräldraskap?

  Svara
  • Mats
   Mats says:

   Jo, vi kunde nog inte vara mer överens. Går det att diskutera frågan utan att ramla ner i resonemang om skuld?

   Typ:
   – Ska kvinnor behöva ha dåligt samvete för att de vill vara hemma med sina barn?

   Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *