SACO-s på fel spår om lön

Avtalsrörelsen för de statligt anställda är inne i sin slutfas och arbetsgivarverket har lämnat sitt bud om ett sifferlöst avtal. Modellen med lokal och individuell lönebildning har haft stor framgång inom staten, där nu nästan hälften av alla chefer har lönesamtal med sina anställda.
Men SACO-s är beredda att skrota modellen.  I en intervju i dagens DN säger SACO-s ordförande att ”Lönesamtal ger inget extra”.
 Men då har SACO-s missat poängen. Individuell lönerevision och lönesamtal har inget med löneutrymmet att göra och ger inte automatiskt högre lön. Den summa som en arbetsgivare kan använda till att höja lönerna för sina anställda styrs av helt andra faktorer, i statens fall av det budgetutrymme som finns i statsfinanserna, för privata näringslivet av företagets lönsamhet. Dessutom kan givetvis utrymmet på båda ställen påverkas av de anställdas och ledningens effektivitet och kompetens.

Men vinsten med individuell och lokal lönerevision ligger inte i att utrymmet blir större utan att fördelningen sätts i relation till den enskildes insats. Givetvis är det enklare att få nöjda medarbetare om utrymmet är stort, men en skicklig chef kan motivera och förklara även mindre löneökningar. Chefens styrka finns inte i att kunna dela ut mycket pengar utan i att kunna förklara lönerevisionen i förhållande till medarbetarens prestation.

Man kan lätt förstå SACO-s besvikelse över att högutbildade och kompetenta statsanställda fortfarande släpar efter i lönejämförelse. Men om man trott att modellen med individuella lönerevisioner kan rättställa det som upplevs som samhälleliga orättvisor mellan grupper så har man tänkt fel.

Individuell och lokal lönebildning är det enda vettiga eftersom det tar sin utgångspunkt i individens prestation och inte i andra ovidkommande faktorer . Det är ett sätt att ge direkt och snabb återkoppling på arbetsinsatsen, att stimulera alla medarbetare att göra sitt bästa och koppla lön och belöning till verksamhetens uppdrag.

Det vore synd om det goda arbete som inletts på statens område skulle gå om intet. Ledarnas erfarenheter visar att det krävs uthållighet och kompetensutveckling både av chefer och medarbetare för att få modellen att fungera bra. Men det är det enda system som möter moderna människors önskemål om att få ta ansvar för sin egen löneutveckling och få tydlig feedback på sitt arbete.

2 Kommentarer
 1. Edel Karlsson Håål
  Edel Karlsson Håål says:

  Bättre förutsättningar för cheferna i lokal lönebildning

  Saco-S arbetar för att utveckla den lokala lönebildningen och kopplingen mellan indvidens lön och han/hennes bidrag till verksamhetens resultat. Vi har kommit en bra bit på väg. En nyligen publicerad undersökning som Saco-S gjort bland chefsmedlemmarna i staten visar att 47 procent av cheferna kommer överens med sin medarbetar om ny lön i lönesättande samtal. 2007 var motsvarande siffra 28 procent. En mycket positiv utveckling tycker Saco-S. Men det finns stora behov av att utveckla cheferna förutsättningar för att arbeta med individuell lön på ett bra sätt. Bara 33 procent av cheferna anser att de helt eller delvis kan påverka hur mycket pengar de kan få för att höja sina medarbetares löner. Den siffran har inte ändrats alls sedan 2007! Hela 83 procent anser att de genom dialogen med medarbetarna om lön kan utveckla den statliga verksamheten.

  Cheferna behöver kunna påverka löneprocessen och ha en bättre dialog om verksamhetsresultat och lön med sina chefer. Saco-S ser att cheferna är en nyckelgrupp i utvecklingen av lönebildningen och vi kräver att de får verktyg för att arbeta med lönebildningen på ett bra sätt. Våra chefsmedlemmar talar klarspråk, ”ge oss bättre förutsättningar, vi tror på individuell lön”! Läs hela undersökning på Saco-S hemsida http://www.saco-s.se.

  Svara
 2. Annika Elias
  Annika Elias says:

  Det är mycket positivt med de statligt anställda chefernas
  inställning till lön som styrmedel i verksamheten och en fantastisk utveckling på bara några år! Jag är helt enig med dig om att cheferna måste få ett tydligt mandat när man ger sig in i lönesamtalen och förutsättningar för en bra dialog med synligt resultat.
  Därför menar Ledarna att hela löneutrymmet måste användas till de individuella lönerevisionerna. Så fort man börjar arbeta med generella påslag och individgarantier så krymper utrymmet och cheferna får bara småpengar att använda i sin viktiga lönedialog.
  Det glädjer mig att övertygelsen om kopplingen mellan lön och prestation är så stark bland SACO-s chefsmedlemmar, vi har en gemensam uppgift att flytta fram värderingarna kring det viktiga arbetet med lön in i detta århundrade!

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *