Att korsa Atlanten efter ledarskap

Partiledardebatten om skolpolitik liknade mer ett teparty än ett skyttegravskrig skriver ledaren i Sydsvenskan idag. Även DN:s ledare efterfrågar mer av skolpolitikerna.
Inte konstigt alls med tanke på de undermåliga resultat från den svenska skolan som vi kontinuerligt matas med.  Att den svenska skolan borde hålla världsklass är ju en hjärtefråga för de flesta.

Men tänk om den riktigt stora framgångsfaktorn för den svenska skolan finns på ett helt annat plan än där våra politiker just nu rör sig. Tänk om det handlar om något mycket mer grundläggande och självklart….

Michael Fullan heter en kanadensisk professor och expert på skolreformer som av DN idag beskrivs som en av världens främsta. Igår gästtalade han på Berns salonger i en debatt om krisen i den svenska skolan och hur den behöver reformeras för att bli i världsklass. Och vad lyfte han fram? Nya forskningsrön om betygssystemets utformning? Icke. Friskolornas betydelse? Nej, Vetenskapliga bevis för pedagogisk utveckling? Inte alls.  Han lyfte fram ledarskapets betydelse! Sveriges egen paradgren!

Jag citerar direkt ur DN:s ledare idag: ”När styrningen uppifrån varit mycket stark har den lokala initiativkraften kvävts. Lärarna har känt sig ifrågasatta och hunsade. Framgångsrika skolreformer har, hävdade Fullan, haft ett fåtal tydliga mål och drivits med tydligt stöd från den högsta ledningen. Men de har inte varit ensidigt toppstyrda utan i hög grad byggt på att rektorer och lärare varit medskapare av det nya.”
Varför korsa Atlanten efter lärdomar när vi har den här hemma tänker jag. Den svenska ledarstilen anses hålla världsklass. Den bygger på just de principer som Fullan pekar på; delaktighet, tydlighet och dialog. Svenska chefer kan det här. Sverige kan det här minst lika bra som kanadensarna. Svenskt ledarskap har varit med och byggt svenska flaggskepp som ABB, H&M och Ericsson. Ett bra ledarskap är grunden för framgång i all typ av verksamhet.

Skolan behöver inte gå över ån efter vatten. Ibland är lösningarna närmare till hands än man tror. Bra chefer gör skillnad i alla sammanhang. Inse betydelsen av ett bra ledarskap, från utbildningsdepartementet hela vägen till skolledning, rektorer, lärare, elever och föräldrar! En rektor som leder påverkar hela skolan. En bra lärare blir en förebild resten av livet.
Monica Berling

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] har bloggat om det förut men det tål att upprepas: Bra chefer gör skillnad i alla sammanhang. Inse betydelsen […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *