Med transparens och mångfald på agendan

Igår var det stora minglandets dag här i Almedalen. Många företag och organisationer hade valt onsdagen som den dag då man bjöd in till umgänge under lättsamma former. Det ledde ibland till lite komiska situationer där man kunde byta roller som gäst och värd med flera personer med ett par timmars mellanrum .

Minglande är ett intressant och ganska senkommet fenomen i Sverige. Idag är det vanligt att avsluta en konferens med en stund där deltagarna ges tillfälle att träffas och prata. Envägskommunikation, dvs information i form av föredrag och presentationer är inte   tillräckligt för att locka deltagare. Nej man vill ha mer ut av sin tid och känna att man slagit två flugor i en smäll och både fått ny kunskap och knutit nya kontakter.

Men det finns också en annan aspekt på minglandet som knyter an till det som för mig varit en röd tråd i Almedalen: behovet av transparens och mångfald i företag och organisationer för att få fram den äkta kreativiteten och innovationskraften.

I minglet kan du, om du har tur, göra oväntade bekantskaper som kan vidga dina vyer och ge nya vinklar på problem. Minglandet försigår öppet, alla ser med vem du pratar och är man nyfiken är det helt ok att tränga sig fram och blanda sig i samtalet. I minglet finns inget honnörsbord med de finaste gästerna, där är alla lika viktiga  oavsett position. I minglet finns inga hemliga uppgörelser och slutna rum dit bara vissa har tillträde.

Kort sagt. Ett bra mingel är en bild av idealtillståndet i ett företag som arbetar öppet och genomsynligt, som tar tillvara allas kompetens och välkomnar  mångfald.

Och värdinnan för ett lyckat mingel har sannolikt arbetat som en bra chef ska. Med noggrann analys av kundernas behov , god planering och delaktighet hos medarbetarna för att nå sitt mål: Ett kreativt och innovationsrikt företag.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *