Ledarskapets betydelse är underskattat

Ekot lyfter idag med rubriken ”Chefens betydelse är överskattad” en ny doktorsavhandling från Lunds Universitet där man kommer fram till att samstämmighet mellan chefer och medarbetare är den avgörande faktorn för att skapa resultat på arbetsplatsen. Slutsatsen forskaren Johan Bertlett drar är att man ska sluta skicka iväg chefer på dyra chefsutvecklingsprogram eftersom han menar att det inte ger effekt.

Hur Ekot utifrån Berletts resonemang kommer fram till att chefen skulle vara överskattad övergår mitt förstånd. Men däremot håller jag med om att organisationsutveckling fungerar bäst när man involverar alla nivåer i organisationen. Min erfarenhet är att vi som arbetar med ledarskapsutveckling också i allra högsta grad är medvetna om detta men att många organisationer inte tycker att de vill betala för det. För det kostar nämligen. Både tid, pengar, engagemang och en öppenhet för förändring.

Jag har länge hävdat att om man vill skapa förändring i en organisation genom att till exempel skicka unga kvinnliga chefer på utbildning så är det att kasta pengar i sjön om man inte också i hög grad involverar deltagarnas chefer och medarbetare. Och glädjande nog så är de allra flesta nya ledarutvecklingsprogram som idag tas fram faktiskt integrerade med deltagarnas organisation på olika sätt.

Att utvecklas ihop med sina medarbetare handlar om att ge chefen stöd att arbeta med de ledarskapsutmaningar som finns i vardagen av komplexitet, mod att få och ge återkoppling, utmaningen att få till dialog och ett gemensamt lärande i teamet och att öka sin egen och sina medarbetares förändringskompetens.

Tyvärr träffar jag fortfarande många chefer som den dag de fick sitt första chefsjobb inte erbjöds stöd i den nya rollen ens i form av den mest basala UGL-kurs.

Chefsrollen är under stark utveckling och det ställs enorma krav på chefer idag. För att klara utmaningarna måste vi uppvärdera ledarskapets betydelse och ge cheferna det stöd de behöver. Inte minst för att få till just den samstämmighet och samverkan som Johan Bertlett pekar på.

8 Kommentarer
 1. Annika Elias
  Annika Elias says:

  Hej kommunchef,
  jag delar din uppfattning. Särskilt viktigt när det gäller erfarna chefer och ledare som kanske har hela ”verktygslådan” klar men som kan förbättra och utveckla sitt personliga ledarskap. Eftersom ledarskap handlar om relationer och tar sin utgångspunkt i chefen som person, finns det alltid mer att göra i förhållandet till sina medarbetare.

  Svara
 2. Jim-Alex M. Hirschi
  Jim-Alex M. Hirschi says:

  Ett problem som jag ser att det riktas mycket utbildningar till chefer och inte till medarbetare utan ledaruppdrag. Visst, för att klara chefsrollen, behövs ständig kompetensutveckling inom både det formella chefskapet som det personliga ledarskapet. Samtidigt får inte medarbetarna glömmas bort. Jag skulle själv önska att fler utbildningar riktas till både chefer och medarbetare att gå tillsammans för att skapa en gemensam plattform att bygga vidare på.

  Svara
 3. Klara Adolphson
  Klara Adolphson says:

  Roligt med era kommentarer! Javisst ska medarbetarna involveras. Jag har dock lite svårt för begreppet medarbetarskap. Pratar hellre om att alla leder och hur ledarskapet kan distribueras ner i organisationen, till medarbetarna. Chefen är den formella ledaren och har i uppgift att fascilitera processerna (bland annat) men medarbetarna måste också kunna ta ledarskap och driva. Tror jag. Det här med gränsdragningar och hur leda i mellanrummen i organisationen är ju väldigt spännande och något som Mats Tyrstrup forskar kring, bland andra. Hepp!

  Svara
 4. Klara Adolphson
  Klara Adolphson says:

  Till Kommunchefen: Väldigt glädjande att höra att dina chefer får individuell handledning. Du är bra du!

  Svara
 5. Vigo Silfverlin
  Vigo Silfverlin says:

  Hur är det med Relationsorienterat Ledarskap kontra Uppgiftsorienterat? Jo jag menar att ”ett speciellt” Relationsorienterat Ledarskap ger ökad effektivitet, kreativitet, trivsel och hälsa. Är det nu så enkelt som att följa ett recept – nej, varje chef är ju även en människa. Så med ”ett speciellt” menas att ödmjukhet och ett jämlikt förhållningssätt är förutsättningar för att kunna genomföra detta Relationsorienterade Ledarskap. I grund och botten handlar det om personlig utveckling i avseendet att öka självinsikten, självaktningen och självkänslan. Orsaken till ”ökad effektivitet, kreativitet, trivsel och hälsa” beror på att just detta relationsorienterade ledarskapet reducerar dominans och diskriminering i gruppen.

  Svara

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] « Ledarskapets betydelse är underskattat […]

 2. […] och konsulten Klara Adolphsson på Ledarna har på chefsblogg skrivit om nya forskningsrön från Lunds Universitet där man kommit fram till att samstämmighet […]

 3. […] Ledarskapets betydelse är underskattat- Jag tror det finns en poäng med att tala mer om medarbetarskap och vad vi förväntar oss där. Jag tror också att handledning är den i särklass bästa ledarutbildningen, då den är direkt kopplad till arbetsplatsens förutsättningar. De 16 chefer jag är chef över har alla möjlighet till individuell handledning. […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *