Låt (inte) kollegorna sätta din lön!

Handen på hjärtat. Individuell lönesättning är inte det lättaste att syssla med som chef även om det vimlar av konsulter som, i hopp om att få in några uppdrag, försöker sälja olika quick fix lösningar. Och det finns gott om exempel där den individuella lönen inte blev så ”rättvis” som chefen eller medarbetaren hade hoppats. Men att kollegorna till den anställde ska sätta eller påverka lönen är inte bara dumt utan rent av idiotiskt.

”Tycker dina kollegor att du lever upp till arbetsgivarens värderingar? Grattis – du får högre lön”, lyder underrubriken i en artikel i Metro från den 29 juni. I artikeln beskrivs en lönesättningsmodell på en advokatbyrå där samtliga anställda får bedöma hur kollegorna lever upp till företagets kärnvärden så som respekt, kvalitet, ödmjukhet och trevlighet. Är det någon mer än jag som reagerar på att mina kollegor ska betygsätta om jag är trevlig eller uppvisar kvalitet i mitt arbete? Nej – tack. Vad som är kvalitet, ödmjukhet eller trevlighet för den delen, ligger i betraktarens ögon. I bästa fall finns det överenskomna definitioner men man kommer aldrig ifrån att alla sådana värdeord innehåller ett visst mått av subjektivitet. Här spelar den lönesättande chefen en avgörande roll, inte minst som kommunikatör och pedagog.

En dålig prestation måste lönesättande chefen i slutändan kommentera i ett lönesamtal. Att då hänvisa till kollegornas uppfattning kommer ovillkorligen leda till ett ifrågasättande av chefens auktoritet för lönesättningen. En annan negativ effekt är risken för en dålig psykosocial arbetsmiljö. Har jag verkligen gjort ett dåligt jobb eller är det så att personkemin mellan mig och min bordskamrat inte är den bästa? Det är inte en obefogat fråga då man i artikeln just hänvisar till erfarenheter från utlandet där pakter bildats för att sänka en medarbetares lön. Rent arbetsrättsligt väcks också några frågetecken. Löneskillnader kan komma att ifrågasättas och måste då kunna motiveras. Att hänskjuta motiveringen till de anställdas tyckanden om en enskild medarbetares lön kommer säkert leda till ett antal frågor och ifrågasättanden.

Okej, jag ska inte vara nattsvart och det kan finnas lockande inslag med en sådan modell men kom igen! Har företaget problem med att sätta prestationsbaserade löner så kommer det inte lösas av att kollegorna, vid sidan av sina vanliga jobb, ska gå runt iaktta och bedöma kollegorna arbetsinsatser.

jaime

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *