Dialog som ger effekt

Ledarna gästade i veckan den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg för att träffa politiska beslutsfattare och prata om chefsfrågor. En fråga som vi visste skulle tas upp på kongressen var individualiserad föräldraförsäkring, vilket ju är något Ledarna driver utifrån ett chefsförsörjningsperspektiv.

Vi var väl förberedda. Redan inför kongressen hade kontaktat ombud som ställt sig bakom en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring och erbjudit oss att serva dem med goda argument och tips om strategi. På plats i Göteborg blev det många bra möten och intressanta samtal. Ledarna har genom detta blivit mer känd som organisation bland socialdemokratiska politiker runt om i landet, och fått respekt för att vara en påläst och god samtalspartner i viktiga samhällsfrågor.

S-kongressen beslöt att ytterligare steg mot en individualiserad föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod. Formuleringen om ”ytterligare steg” ersätter en tidigare skrivning om att försäkringen till att börja med delas i tre lika delar, och innebär en skärpning mot vad partistyrelsen till en början föreslog. Kongressombuden tvingade även fram en tidplan för en helt delad föräldraförsäkring.

Men vi har även pratat om andra saker i Göteborg. Ledarna arbetar ju för närvarande med att ta fram ett nytt förbundspolitiskt program, tänkt att ersätta nuvarande Idé & Framtid från 2014. Därför var det intressant att under S-kongressen höra hur chefer som också är politiker ser på ledarskap och andra chefsfrågor; vad Ledarna kan lära från dem och hur vi kan driva frågor som ger politiskt genomslag.

Sådana här samtal måste naturligtvis även föras med politiker från andra partier. Ledarna är partipolitiskt obundet – vilket är en viktig position för oss som Sveriges chefsorganisation. I olika sammanhang kommer vi att fortsätta ha en öppen dialog med beslutsfattare och andra som kan bidra till att göra Ledarna till en ännu bättre opinionsbildare, alltid med chefen i fokus!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *