Det som göms i snö kommer upp i tö.

Ett av Ledarnas seminarier i Almedalen i somras handlade om det politiska ledarskapet. Jag påmindes om det imorse när jag satt på cykeln och lyssnade på radio. P1 berättade då om att halterna av det sedan sjuttiotalet förbjudna ämnet PCB nu åter igen ökar i luften på Arktis! Det är tydligen så att gammal PCB nu lösgörs ur smältande tundror och glaciärer. Det som göms i snö kommer upp i tö.

Det här exemplet pekar på vilka enorma krav det kommer att ställas på det politiska ledarskapet från och med nu. Vi är i stort behov av ett skickligt och modigt politiskt ledarskap på alla plan – globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Det kommer att bli stora påfrestningar på det politiska ledarskapet när detta inte ska leda sina väljare utan deras barnbarn.

Dessutom ställs allt större krav på våra chefer som ska arbeta i denna verklighet med delvis nya verktyg och mål. Att ta sig bort från ett kortsiktigt till ett hållbart tänkande kommer att ställa krav på stor skicklighet i ledarskapet. Det kräver ett ledarskap som tar långsiktig vinst och hållbarhet för självklart. Ett ledarskap som opererar med nya kompletterade instrument för att följa upp och mäta framgång. Ett ledarskap som överlappar mellan generationer och tar ansvar in i kommande ledares vardag. Ett ledarskap som leder för framtiden.

I Ledarnas förbundspolitiska plattform, ”Idé och framtid”, konstateras att ”ingen chef är idag opåverkad av de utmaningar som uppstår i ansvaret för en hållbar framtid.” Därför kommer Ledarna att ”utveckla kunskap för att stödja chefer och skapa förutsättningar för dem att agera för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.”

Kanske är det detta Ledarnas seminarier i Almedalen kommer att handla om i sommar? Du kommer väl och lyssnar?

Tomas Oskarsson

tomas.oskarsson@ledarna.se

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *