Det politiska ledarskapets utmaningar

Kraven på politiker är stora. De ska vara välförankrade i sina partier, men också ha erfarenhet från ”verkligheten”. De ska vara som folk är mest, men absolut inte ha några skelett i garderoben. De ska ha visioner, men måste också vara praktiskt lagda pragmatiker. Läs mer

Givande Almedalsvecka – nu fortsätter arbetet

Almedalsveckan är över för i år och för Ledarnas representanter på plats har det varit några intensiva dagar som förhoppningsvis kommer att få betydelse framöver. Läs mer

Ses vi i Almedalen?

Det drar ihop sig inför Almedalsveckan igen och självklart finns Ledarna på plats för att argumentera för hur Sverige kan få världens bästa chefer. För mig blir det, om jag räknat rätt, mitt femtonde år i Almedalen – men första gången jag är där för Ledarna. Läs mer

Kan vi räkna med er, TCO?

Idag presenterar TCO sitt nya jämställdhetsindex. Av det framgår att kvinnor i Sverige under under förra året i genomsnitt tog ut 72,6 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn.

Det är jättebra att TCO på det här sättet sätter ljuset på det ojämna uttaget och på dess ekonomiska konsekvenser för såväl individ som för samhälle. Enligt TCO skulle Sveriges BNP kunna öka med upp till 13 procent ”om kvinnor och män lönearbetade och drev företag i samma utsträckning”.

Man får heller inte glömma att den sneda fördelningen medför att förväntningarna på kvinnor, vare sig de har barn eller inte, blir att de inte förväntas vara på jobbet i samma utsträckning som männen. Det innebär att alla kvinnor betalar en ”riskpremie” i form av sämre karriärmöjligheter och lägre löner.

Men nu blir man ju nyfiken på fortsättningen. Vad anser TCO behöver göras? Hur löser vi problematiken?

Ledarna menar att det nu är dags att helt individualisera föräldraförsäkringen. Det skulle neutralisera många av effekterna som idag driver på ojämställdheten i arbetslivet. Och det skulle modernisera en försäkring som borde varit individuell redan från början. Nu har även LO-facket Kommunal anslutit sig till Ledarnas synsätt. Kan vi nu även räkna med TCO?