Alla har en bra chef

Alla har en bra chef. Det är Ledarnas vision för ett bättre samhälle. Vi vet hur viktiga chefer är för effektivitet och konkurrenskraft, men också för människors välbefinnande och hälsa.

Därför blir jag extra nöjd idag när jag i SvD kan läsa om en undersökning som Civilekonomerna genomfört och som leder i bevis att chefens agerande och förmåga är avgörande för medarbetarnas hälsa och därmed för deras prestationer. Bland de faktorer som listas är möjligheten för chefen att ge feedback, att vara närvarande på arbetsplatsen, att ha tid att lyssna. Självklarheter? Javisst, absolut!

Men förklara då för mig varför vi fortfarande har gott om chefsuppdrag, mest frekvent inom välfärdssektorn men även inom industrin, där man förväntas leda 40-50 medarbetare och ändå fler. Där chefen saknar administrativt stöd helt eller delvis och man i många fall dessutom tyngs av myndighetsuppgifter.

Och kom inte och prata om att det är för dyrt med chefer! När det som verkligen kostar är ökade sjukskrivningstal, konflikter på jobbet och inte minst nyrekryteringar som blir följden av att människor som inte trivs med ledarskapet slutar.

Civilekonomerna kallar sin studie ”Dåligt ledarskap är kostsamt”. Man kan också vända på det och säga ”Bra ledarskap är lönsamt”.

2 Kommentarer
  1. Vipin
    Vipin says:

    ”Pengarna e4r slut, se5 enkelt e4r det.”Och vad e4r paengr i det kapitalistiska systemet, JB? Ne5got att ff6rf6ka. Och pe5 se5 se4tt skapas sje4lva grunden ff6r ekonomiska kriser, ff6r paengrna slutar representera ne5got reellt. Ne4r det offentliga anve4nder banker som ge5r konkurs eftersom bankerna e4r alldeles ff6r mycket ute efter profit och spekulerar, se5 kan man knappast tala om ”expanderad offentlig sektor”. Senaste exemplet USA, MF Global le4r fe5 efterverkningar pe5 Tyskland.Varff6r blunda ff6r att den nyliberala ve5gen som Milton med flera bidragit till medff6rt avregleringar och destruktiv spekulation? Varff6r blunda ff6r att skattepengar slf6sas bort pe5 privat sektor och marknadslogik som leder till lf6ne- och andra kostnadskaruseller inom offentlig sektor? Varff6r blunda ff6r att en f6kad ve4xeverkan mellan och sammanblandning av offentligt och privat driver upp kostnaderna ff6r en sektor som e4r offentlig se5 gott som bara i namnet?En demokratisering av ekonomin e4r vad vi behf6ver, inte en ekonomi ff6r de fe5, ff6r idioterna som aldrig kan fe5 nog med paengr, som inte ser le4ngre e4n dit ne4san re4cker.

    Svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Ledarskapet är viktigt för effektiva, kreativa och hälsosamma arbetsplatser. Det är nödvändigt att fler yngre kommer i chefsuppgifter och att kulturen från alla håll (och bördan av alla tillkommande kringuppgifter) är sådan att man vill och kan vara det. Utan ledare fungerar varken företagen, organisationerna eller samhällshelheten. […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *