Vilken chefstyp är du?

Som chef är du en viktig kugge i arbetsplatsens mångfaldsarbete, kanske den viktigaste rent av. Din kunskap och ditt engagemang är avgörande för hur väl din arbetsplats kommer att lyckas med sina mångfaldssatsningar. Men har du fel inställning till frågan så hjälper inga jämställdhetsplaner, policydokument eller konsulter i världen. Så vilken chefstyp är du, eller snarare vilken chefstyp vill du inte vara?

Småpåven – Står mitt i karriären och bevakar sin karriär som en påve bevakar sitt påvedöme. Ett enda litet misstag från dig och du faller i onåd hos ledning eller styrelsen. Att chansa på att anställa någon utanför normen finns inte på kartan. Misslyckas de riskerar småpåvens karriär att snabbt ta slut.

Politikern – Har ett munläder som får vilket politiskt parti som helst att dregla av avund. Politikern vet vad som ska sägas, hur det ska sägas och när det ska sägas. Påtalar gärna vikten av mångfald och hur det står i motsatsförhållandet till enfald. Men när talet är över så är det ”business as usual” som gäller.

Hjälparbetaren – Har ett hjärta lika stort som Afrika.  Talar gärna och varmt om likabehandling, och demokrati men drivs mer av barmhärtighetssträvan än rättvisa. Insatserna tenderar att övergå i det närmaste till överdrift än utifrån verkliga behov. Risken finns att den chefen går över gränsen för vad som är juridiskt möjligt.  På så sätt står hjälparbetaren i stark kontrast till juristen.

Juristen –  Gör det som ska göras för att lagen kräver det men inget extra. För juristchefen är det viktigare med jämställdhetsplaner och lönekartläggningar än det faktiska resultatet.

Entreprenören – Ser en affär överallt. Alla ska med så länge man kan tjäna en hacka på de! Jobbet görs utifrån argument som vinst, nya kunder, nya marknadsandelar och goodwill framför etiska eller moraliska ställningstagande.

Filosofen – Har blivit upplyst och medvetandegjort. Men lärt sig att mångfaldens väg är lång, krokig och tålamodsprövande. Har oftast rätt inställning men tenderar att vara lite lätt uppgiven.

Vagabonden – Vis av erfarenhet genom livets och jobbets hårda skola har chefen insett att kompetens är ett begrepp som ligger i betraktarens ögon. Normer och föreställningar styr rekryteringsprocesser och karriärvägar. Rätt man på rätt plats är ofta liktydigt med rätt vit, medelålders, frisk, heterosexuell man på rätt plats.

jaime

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *