Vem påverkar din vardag?

Nu är det fem veckor kvar till riksdagsvalet. Om drygt en månad ska vi delta i det viktigaste och mest grundläggande demokratiska uttrycket i vårt land. Eller? Är detta verkligen det viktigaste demokratiska deltagandet för dig?

När partierna närmar sig varandra och sakfrågorna som skiljer dem åt blir allt färre, så kan man fråga sig om inte andra demokratiska sammanhang och påverkansvägar blir viktigare för den enskilde individen. Det kan vara bostadsrättsföreningen, föräldrakooperativet, hjälporganisationen eller intresseorganisationen – alla är de demokratiska organisationer som kanske påverkar ditt liv och engagerar dig i lika hög utsträckning som riksdagsvalet. Engagemang i en demokratisk organisation är kanske det effektivaste sättet att skaffa dig inflytande över din egen vardag. Dessutom är det roligt.

En stor del av våra liv tillbringar vi på våra arbeten. Och när vi inte är på våra jobb så tänker vi på våra jobb. Det gäller inte minst om du är chef. Genom den demokratiska chefsorganisationen Ledarna kan du som chef skapa dig en större makt över din egen vardag och hur den utvecklas.

Jag vill på det här sättet bara tacka Ledarnas alla duktiga förtroendevalda. Ni gör ett fantastiskt jobb i klubbar, föreningar, kongresser, förbundsråd, representantskap m m. Det arbete ni lägger ner på fritid, arbetstid och familjetid är oerhört värdefullt för Sverige, för Sveriges chefer och för den fortsatta utvecklingen av Ledarna som organisation. Ni gör skillnad i vardagen för många och ni påverkar framtiden mycket. Tack.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *