Taggarkiv: mångfald

Chefens ödesval

Ett arbetsplats som präglas av strävan efter homogenitet och likriktning blir instängd, kvävande och destruktiv. En arbetsplats som bejakar mångfald blir kreativ, innovativ och berikande för alla som arbetar där.

Chefen är den som sätter tonen. Genom att se individen och inte fastna i yttre attribut, vare sig det är funktionshinder, hudfärg eller sexuell läggning, kan chefen samla de bästa medarbetarna. Genom att vara tydlig med värderingar och förhållningssätt kan man skapa ett tolerant och öppet klimat på arbetsplatsen där allas kompetens och engagemang tas tillvara.

Sverige är ett litet land. 99,85% av världens befolkning är inte svenskar. Vi har fantastiskt mycket att vara stolta och glada för men vi har inte ensamma svaret på alla frågor och lösningen på alla problem. Mycket snart kommer vi att drabbas av en brist på arbetskraft av alla kategorier. Då avgörs vår framtid och vår konkurrenskraft av vår förmåga att välkomna fler människor i arbetslivet och inte stirra oss blinda på härkomst eller andra yttre faktorer.

I en tid då mörka krafter verkar i Europa och skuggan av dem faller över Sverige kan chefer göra skillnad. Ett ledarskap som präglas av delaktighet och dialog som innebär att potentialen hos varje medarbetare tas till vara, är ett ledarskap som välkomnar alla människor som har en ärlig önskan att bidra. Arbetslivet är den viktigaste arenan för integration och chefen är den viktigaste resursen.

Vi kan välja om vi vill utveckla Sverige till en instängd provins i norra Europa som begråter sina fornstora dagar i bitterhet och grämelse eller om vi även i fortsättningen vill vara en del av ett mångkulturellt öppet samhälle med arbetsplatser som bejakar individuella skillnader och mångfald. I det valet kan chefer göra skillnad!

Tolv års isolering – en överlevares historia

1400 seminarier på Almedalen. Några intressant, andra mindre intressanta men det är sällan som man hittar ett seminarium som berör så att tårarna kommer. Läs mer

Brist på chefsämnen?

Igår var jag i Skåne och pratade om en undersökning som Ledarna gjort, som handlar om att många företag och förvaltningar redan idag upplever svårigheter att rekrytera chefer till högre befattningar. Många (40 procent) är dessutom oroade för att det kommer bli ännu svårare på 3-5 års sikt.

Orsakerna är många och skiljer sig i viss mån åt mellan branscher och sektorer i samhället.
Men lösningen är densamma: Chefsjobben måste göras mer attraktiva!

Individanpassa villkoren

Det måste löna sig att ta på sig ett ansvar som chef – det är självklart – men man måste också klara av att individualisera villkoren i chefskapet. Det finns goda exempel, men i många företag är chefsvillkoren stereotypa och modellerade på svenska medelklassmän i 50-årsåldern.

Vakna upp!
Den kompetens ni behöver på era chefstjänster kan komma i många fler skepnader. Lär er att känna igen god chefskompetens hos fler så kommer problemet att lösa sig!

Läs om skåningarna som inte vill bli chefer i Skånska dagbladet.

Annika Elias
Ordförande i Ledarna