Ses vi i Almedalen?

Det drar ihop sig inför Almedalsveckan igen och självklart finns Ledarna på plats för att argumentera för hur Sverige kan få världens bästa chefer. För mig blir det, om jag räknat rätt, mitt femtonde år i Almedalen – men första gången jag är där för Ledarna.

Det här inlägget är också min debut på Chefsbloggen. Bloggat har jag dock gjort ända sedan 2005, även om jag på senare år huvudsakligen har varit aktiv i andra sociala medier. Jag ser nu fram emot att återuppta bloggandet och använda denna kanal för att berätta om Ledarnas samhällspolitiska arbete samt kommentera samhällsfrågor ur ett chefsperspektiv.

Almedalsveckan handlar om kommunikation och relationer med opinionsbildare och politiska beslutsfattare, och för en organisation som Ledarna är deltagande viktigt om vi ska kunna vara chefernas röst i samhällsdebatten. Det handlar om att långsiktigt sätta bilden av och väcka sympati för chefers utmaningar och hur Sverige kan få världens bästa chefer. Det behöver inte handla om påverkan av konkreta politiska beslut – det finns inget likhetstecken mellan opinionsbildning och lobbying. Men det finns förstås en hel del frågor där Ledarna vill påverka.

Under Almedalsveckan i år arrangerar vi två egna seminarier:

Ovanligt bra chefer sökes – hur får vi bättre mångfald i Sveriges chefskår?

Tisdag 5 juli – Många grupper i samhället är underrepresenterade i chefskåren trots att Sverige behöver 125 000 nya chefer. En ny rapport som Ledarna tagit fram visar på bristerna i bilden av vem som vill och kan bli chef. Det finns en stor outnyttjad potential i både privat och offentlig sektor, och ofta missas stora grupper i samhället vid chefsrekryteringar. Under seminariet diskuteras vikten av att skapa större mångfald i chefskåren.

Behöver vi högre lönespridning i välfärden?

Onsdag 6 juli – Många kvinnor i Sverige arbetar i yrken där det är svårt att göra lönekarriär. De kan alltså inte höja sin lön särskilt mycket under ett helt yrkesliv, oavsett hur skickliga och motiverade de är. Allra sämst är det i de kommunala verksamheterna. Det visar Ledarnas Lönekarriärrapport 2016, som kartlägger möjligheterna att göra lönekarriär i de vanligaste yrkena inom offentlig och privat sektor. I Almedalen ställer vi frågan om högre lönespridning inom välfärdssektorn skulle bidra till att göra det mer attraktivt att arbeta där, och om det skulle underlätta för chefer att rekrytera rätt kompetens.

Fler seminarier med chefsfokus

Utöver detta arrangerar även branschföreningar inom Ledarna egna aktiviteter och företrädare för Ledarna medverkar i flera andra:

Söndag 3 juli

 • Hiss eller diss – blir företagsklimatet den viktigaste frågan under veckan? (Företagarna arrangerar liveinspelning av #företagarpodden med medverkan av bl a mig, Jonas Morian)

Måndag 4 juli

 • Sökes: En tydligare och enklare försäkring (A-kassorna inom TCO, med bl a Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie)
 • Integration i praktiken – tjänsteföretagens potential som integrations- och jobbmaskin (Ledarna Privat Tjänstesektor, med bl a LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates)
 • Matchning och kompetens för 2020-talet – varför är det så svårt att pricka rätt? (PerformancePotential, med bl a ledarskapsutvecklare Jörgen Kihlgren)
 • Om hur vi jobbar med integration på riktigt (Scouterna, med bl a Lorri Mortensen Mates)
 • Bättre miljö och bättre produktivitet – om du stannar hemma? (Microsoft, med bl a Ledarnas ordförande Annika Elias)

Tisdag 5 juli

 • Hur påverkas ledarskapet i en allt mer snabbrörlig värld? (Försvarsmakten och Ledarna, med bl a Annika Elias)
 • Att leda medarbetare med ADHD (Riksförbundet Attention, med bl a ledarskapsutvecklare Ellen Landberg)
 • Byggbranschen – det stora utvecklingssamtalet (Byggcheferna m fl, med bl a Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist)

Onsdag 6 juli

 • Ta bort hindren och hjälp fler nyanlända in i privata näringslivet (Grant Thornton, med bl a Ledarnas Magnus Berg – projektledare för snabbspår för nyanlända med chefsbakgrund)
 • Integration i praktiken – chefens (nyckel)roll i integrationsarbetet (LPT, med bl a Lorri Mortensen Mates)

Hoppas vi ses i Almedalen! Följ oss gärna i sociala medier under taggarna #almedalen, #ledarna och #chefialmedalen

 

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] vad vi inför veckan kunde berätta om vårt deltagande fick vi även till ett bra samtal mellan ordförande Annika Elias och Svenska […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *