Kvinna! Flytta på dig!

Läste i Metro häromdagen att antalet kvinnor på vd poster ökat med 60 procent. Glädjande nyheter i allra högsta grad för alla oss som vill att kompetens ska styra rekryteringsprocesserna runt om på arbetsmarknaden. Mindre glädjande dock är att kvinnors löner på ledande befattning halkar efter männens, enligt en rapport från Medlingsinstitutet.  Jämför man lönerna för chefer på intresseorganisationer så har gapet ökat från sex procent (år 2005) till hela sjutton procent fem år senare. Det är inte så konstigt att många blir både förbannade och frustrerade över det bestående och ökade gapet. Lösningsförslagen är ofta de samma år efter år även om det i år kommer enstaka, låt oss kalla det för kreativa lösningar, från vissa partier.

En lösning som jag skulle vilja slå ett slag för och som är alltför outnyttjad är– flytta på dig! En högre personalomsättning för kvinnor än för män på chefspositioner kommer att leda till ett minskat gap. Som chef har du många gånger en hög kompetens, lång erfarenhet och kan i princip söka dig till en mängd olika branscher och sektorer. Det finns en outnyttjad potential i att straffa usla arbetsgivare som inte tar lönefrågorna på allvar. Vid ett byte får du en än bredare erfarenhet och en högre lön. Arbetsgivaren däremot kan räkna med ökade rekryteringskostnader och lägre intäkter under den tid som det tar att få en ny chef på banan. Jag tror inte att lönegapet suddas ut men det är ett steg i rätt riktning alla fall.

jaime

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *