Könsblinda – är det detta man menar?

”För mig är det lite av en gåta. Vi ser en entydig utveckling där det går allt bättre för tjejer i den svenska skolan, där vi snarare har att fundera över hur det egentligen går för killarna. Tjejerna kommer in på högskolor och universitet med fantastiska betyg och stora kunskaper. Var på vägen förändras detta så att det sedan blir manlig dominans i den privata sektorn?”

Så säger statsministern i Dagens Industri idag. Detta apropå hans utspel i Svenska Dagbladet igår om att införa sänkta arbetsgivaravgifter för företag som strävar efter att bli mer jämställda.

Både Svenskt Näringsliv och Företagarna sågar förslaget. De vill hellre prata sänkta arbetsgivaravgifter generellt för alla företag.

Jag har ingen uppfattning om i vilken utsträckning just denna idé bättre än andra skulle kunna bidra till att ställa till rätta det faktum (som Moderaterna uttrycker saken) att kvinnor fortfarande tjänar, äger och bestämmer mindre än män.

Men jag förvånas över att två tunga organisationer som företräder det privata näringslivet envisas med att inte vilja se problemet. Och inte vilja bidra till konstruktiva förslag på lösningar.

För det finns ju gott om näringslivsrepresentanter som mer än tydligt ser problemets allvar. Som till och med ställer sig bakom förslaget om lagstiftad könskvotering eftersom de tröttnat på att så lite händer. Liksom politiker som i sittande ställning också äger makten att lagstifta om åtgärder för att komma till rätta med problemet. Om inte näringslivet väljer att förekomma med åtgärder alltså.

Medan världens mest jämställda land håller på att bli förbisprunget så envisas två tunga organisationer som företräder det privata näringslivet att blint vända bort blicken.

Tänk om vi i efterhand kommer att konstatera att det var just det beteendet som ledde till att politikerna tvingade fram jämställda företag via lagstiftning. Istället för att företagen valde att ta itu med problemet av egen fri vilja och av insikt om att mångfald i alla former gynnar vinstintresset.   

Monica Berling

NB Det kan i sammanhanget vara värt att notera att det bland västvärldens politiker just nu pågår långtgående diskussioner om könskvotering. I oktober 2010 hade 13 länder infört eller föreslagit kvotering till styrelser.  Enligt Center for Corporate Diversity i Norge.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *