Har du lera på näsan?

Idag har jag varit anställd som förbundssekreterare på Ledarna i ett år. Jag har under det året slagits av tre saker. Mod, initiativförmåga och idérikedom.

Under de senaste 15 åren har Ledarna alltmer kommit att framstå som en av de viktigaste initiativtagarna till utveckling av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vad som för ett antal år sedan bara var en vision i huvudet på en förbundsstyrelse är idag en vedertagen och respekterad verklighet. Att ge medlemmarna verktyg att ta makten över de processer som påverkar dem har visat sig vara effektivt och lönande.

Men Ledarna stannar inte där. Medan andra organisationer på såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan ofta bara gnäller, djupt nedgrävda i sina skyttegravar, så finns på Ledarna idéerna, diskussionerna och modet att försöka utveckla och utvecklas.

Diskussionen, den tillåtande diskussionen, gör att människor hela tiden tar sig fram och utvecklas. Om man tror att man en gång för alla har uppfunnit de optimala och rätt balanserade systemen i alla frågor då stannar utvecklingen och idéerna upphör. Man blir istället en bokstavstrogen, missionerande nejsägare utan fotfäste i verkligheten. Utveckling kräver idéer och idéer kräver mod.

Svensk arbetsmarknad behöver idéer. Vi behöver inte dåligt pålästa nedmonteringsivrande politiker och vi behöver inte LO-R:are med näsan så djup ner i skyttegravsleran att de inte kan andas. Vi behöver idéer, och de finns inte på så många ställen, men på Ledarna – Sveriges enda chefsorganisation – får de näring och lever.

Tomas Oskarsson

http://www.facebook.com/Ledarna

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *