Halva befolkningen tycker chefen är inkompetent

Enligt en ny undersökning, osäkert vilken, menar 50 procent att chefen är inkompetent. Det framgår av ett inslag i morgonens TV4-program. Anders Wahlberg, psykolog och en av författarna till boken Jäkla människa!, kommenterar resultaten och förklarar varför det ser ut på det här sättet. Han menar att orsakerna är flera, bland annat att vi är lite av gnällspikar, att vi överlag är dåliga att säga ifrån och genom att gnälla på andra blir vi lite bättre själva.

Andra orsaker som tas upp är att rekryteringen av chefer brister och att chefen drar sig för att ingå i teamet.

Nu tappar jag luften helt och kan inte låta bli att kommentera den dialog som förs mellan Steffo Törnqvist och Wahlberg.

Synnovate Temo genomförde 2007 en undersökning bland 620 förvärvsarbetande på Ledarnas uppdrag. Av dessa uppger 9 av 10 (89 procent) att de har förtroende för sin närmaste chef. En helt fantastisk siffra som visar på ett stort förtroendekapital bland Sveriges chefer.  Som synes två undersökningar som visar på helt olika resultat.

Att chefen drar sig för att till fullo ingå i teamet av medarbetare ter sig helt rätt och sunt enligt min uppfattning. Som chef kan du aldrig ingå i teamet på samma villkor som övriga anställda. Det som särskiljer chefen är uppdraget som innebär att du är arbetsgivarens företrädare och förlängda arm i verksamheten. Ditt ansvar och uppdrag skiljer sig därför i jämförelse med övriga medarbetares.

Men det är klart att det finns chefer som inte har förtroende och kanske upplevs inkompetenta. Men många gånger handlar det om att det saknas vettiga förutsättningar att utföra sitt chefsuppdrag.  Det har också forskaren Annika Härenstam tagit fasta på. Hon citeras i skriften Om organisation och ledarskap som givits ut av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.  ”-Det finns så mycket forskning som sätter fokus på frågan ’Hur ska en bra chef vara?’. Vi frågar istället ’Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra chef i?’”

Kloka ord tycker jag. För utan rätt förutsättningar spelar det liten roll hur ambitiös, duktig och kompetent du är som chef.

3 Kommentarer
 1. Jim-Alex Hirschi
  Jim-Alex Hirschi says:

  Visst kan chefer vara inkompetenta, men många gånger handlar det om att chefen har dåliga förutsättningar. Chefen arbetar kanske 60 timmar i veckan, men känner sig otillräcklig och hinner inte med allt och alla ändå. I dessa lägen måste något vara fel i organisationen? Då blir medarbetarna missnöjda med att de inte upplever sig sedda och bekräftade. Det är lätt att chefen då uppfattas som inkompetent. Tyvärr är det inte ovanligt att en chef kan ha 50-100 medarbetare vad gäller löne- och utvecklingssamtal, får sköta mycket administration själv utan administrativt stöd, inte får tillgång till handledning och coachning, inte får ersättare vid semester, får vara allt-i-allo osv.

  I dessa lägen spelar knappast de personliga egenskaperna hos den enskilda personen som har chefsbefattningen någon större roll. Du kan vara hur tydlig, lyhörd, empatisk, social och handlingskraftig som helst. Men saknar du de organisatoriska förutsättningarna för ditt uppdrag är det dömt att misslyckas.

  Det är väldigt bra att bland andra Annika Härenstam belyst och lyft fram den strukturella problematiken och chefens arbetsmiljö. Tyvärr glöms det ofta bort att även chefen är medarbetare och arbetstagare i förhållande till sina överordnade. Chefen är dessutom en vanlig människa med fel och brister som alla andra och inga supermänniskor. I dessa lägen kan chefen i sin tur behöva vända sig till sin fackliga organisation för att få stöd att driva frågor om en bättre arbetssituation.

  Svara
 2. Kent
  Kent says:

  60 timmar i veckan? Mina chefer jobbar 6h per dag på sin höjd. Personalen är de som ser till att firman funkar.

  Svara

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] är fantastiskt! Härom dagen bloggade jag om en undersökning som visar att hälften av de förvärvsarbetande anser att den närmaste […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *