Det politiska ledarskapet i solljus

Stark sol lyste in på scenen genom takfönstren på hotel Almedalen när Per Schlingman och Ibrahim Baylan skulle diskutera det politiska ledarskapet i Sverige inför en fullsatt sal. Värmen var påtaglig, både i bokstavlig och bildlig bemärkelse.

Bakgrunden var en undersökning som Ledarna gjort om vad chefer tycker om partiledarnas ledarskap. Vi hade också frågat om vilka förbättringsråd som cheferna ville ge.

Tydlighet och förmågan att lyssna kommer högst upp på listan av vad sveriges chefer tycker att partiledarna ska förbättra. Men även egenskaper som att kliva fram, att vara mer ödmjuk och att visa lidelse och engagemang fördes fram som möjliga förbättringsområden. Tonvikten var lite olika beroende av vilken partiledare som åsyftades.

 Ombedda att kommentera råden utifrån respektive partiledare konstaterade partisekreterarna att det är relevanta råd och båda två lyfte fram den värderingsgrundade lidelsen och engagemanget i sakfrågorna som viktiga för det högsta politiska ledarskapet.

I Ledarnas undersökning tyckte man att de politiska ledarna inte nödvändigtvis måste behärska chefsskapets redskap såsom utvecklingssamtal och lönedialog, men här hade Per Schlingman en avvikande uppfattning. Han menar att eftersom politiska ledare, speciellt på kommunal nivå, också har en arbetsgivarroll, är det nödvändigt att de dessutom behärskar grundläggande ledarskap för att ha förståelse för chefernas uppdrag i verksamheten. Ljuv musik för mina öron!

Att stärka och utveckla det politiska ledarskapet är viktigt för Sveriges chefer. Det är ett ledarskap som utövas i strålkastarljus och som blir normerande för hur man ser på ledarskapet generellt.

Genom att utforska och jämföra skillnader och likheter mellan det”vanliga” chefsskapet  i företag och förvaltningar med det ledarskap som utövas i politiken kan vi lära oss av varandra och lyfta värdet av det goda ledarskapet i samhället i sin helhet.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *