Det lackar mot kongress

Visserligen hävdar min grekiske morbror att alla ord kommer från grekiskan. Men när det gäller ”demokrati” så är jag benägen att tro honom.

Även om olika former av demokrati säkert förekom långt innan grekerna började träffas på torget nedanför Akropolis, så var det de som formaliserade och satte ett namn på styrelseformen.

Genom århundraden därefter har detta sätt att fatta gruppbeslut visat sig överlägset. Demokratiskt styrda organisationer har blomstrat och demokratiskt styrda samhällen har varit framgångsrika genom att skapa mer tillväxt, fred och trygghet för människor än andra samhällen.

Demokrati ska dock inte förväxlas med konsensus. I en fungerande demokrati har alla invånare eller medlemmar en rätt att uttrycka sin mening och rösta fritt på det som de anser bäst. Man har däremot ingen rätt att få som man vill. Eller ens en rätt att bli lyssnad på. Där är det majoriteten som bestämmer. Som medlem i en demokrati har du också en skyldighet att delta i det demokratiska arbetet. Åtminstone om du vill påverka. Deltar du inte riskerar du att någon annan bestämmer åt dig.

Demokrati ska heller inte blandas ihop med ledarskap eller chefskap. Det enda demokratiska inslaget i t ex ett företag är bolagsstämman eller möjligen vissa beslut i företagets styrelse om styrelsen väljer att arbeta så. I övrigt är de flesta chefer utsedda för att just fatta beslut och leda.

Med de här brasklapparna och pekpinnarna undanstökade är det nu dags att aktivera Ledarnas högsta demokratiska beslutsorgan: kongressen. Den 25-26 maj 2016 sammanträder Ledarnas kongress.Inför detta öppnar vi redan nu våra demokratitorg nedanför vårt Akropolis:

På vår kongressida på webben kan du hitta all information du behöver om kongressen. Du kan t ex skriva motioner, eller kommentera andras motioner. Så småningom kommer du som är kongressombud även att anmäla dig här.

Facebook har vi en öppen grupp där du får korta uppdateringar och vi hoppas på samma livliga debatt som inför förra kongressen.

Spännande och intressanta tider ligger framför oss. Chefs- och arbetsmarknaden kommer att fortsätta att utvecklas i hög takt med globalisering, polarisering och teknikutveckling. I detta finns många utmaningar och möjligheter. Så ta chansen att påverka Ledarnas framtid och inriktning. Ta några minuter och ”knalla ner till torget” då och då och räck upp handen och gör din röst hörd.

 

1 svara
  1. Raja
    Raja says:

    Det dc3a4r allra sista i min fc3b6ra kommentar slklue inte varit med egentligen ,redigerade ej kommentaren Detta alltsc3a5 : (fc3b6r en frikyrka eller svensk kristenhet som befinner sig pc3a5 en sc3a5 lc3a5g andlig mognad med sc3a5 lite san c3a4ckta biblisk kunskap och gemenskap med Gud och erfarenhete280a6) Detta var nc3a5t som jag funderade pc3a5 att skriva in ,och var inte riktigt fc3a4rdig med som rc3a5kade komma med av misstag Sc3a5 det kan ni glc3b6mma och ber jag om ursc3a4kt och fc3b6rlc3a5t fc3b6r Men med tanke pc3a5 vad jag skrev dc3a4r Sc3a5 c3a4r ju den andliga mognaden , och erfarenheten ,nc3a5t som kan vc3a4xla igenom livet fc3b6r kristna ,och olika sammanhang och teologin Och det c3a4r sc3a5 jag ser pc3a5 det ,att det kan fc3b6rc3a4ndras igen och igen i en fc3b6rsamling och kristens liv Och till slut bli riktigt bra , fc3b6rhoppningsvis .Om eller nc3a4r vi gc3b6r som Gud vill c384ven med Livets Ord och fc3b6r Ulf Ekman och alla och mig Och dig som lc3a4ser detta ocksc3a5 och min fc3b6ra kommentar Frid Ronny Ronny

    Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *