Inlägg av Anki Udd

Jag städar godishyllan på ICA

Jag vet inte om jag är exceptionellt ordningsam, men jag har ett sjukligt behov av att städa godishyllan på min ICA när jag står i kassakön. Likadant är det när jag besöker andra typer av serviceinrättningar, som butiker eller restauranger. När logistiken brister får jag ett oemotståndligt behov att gå in och styra upp verksamheten. […]

Välj chef och stanna kvar på jobbet

Läste på Ledarnas facebook-sida http://www.facebook.com/Ledarna att 8 av 10 anställda uppger att främsta skälet till att de vill byta jobb är en dålig chef.  Det visar onekligen på hur oerhört betydelsefull rollen som chef är.  Goda chefer och ledare är en konkurrensfördel för företag och förvaltningar som vill behålla och rekrytera de främsta talangerna.  Vi […]

Är föräldrar bättre chefer?

Det finns de som hävdar att de som är föräldrar också är bättre chefer. Om du vänder på resonemanget så innebär det att barnlösa (frivilligt eller ofrivilligt) skulle ha sämre förutsättningar att vara chef. Nej, jag är skeptisk. Däremot vet jag att det anses positivt att vara man, chef och förälder, medan det omvända ofta […]

Chef under täckmantel

Kanske har du sett programmen ”Undercover boss”? VD:ar för stora amerikanska företag tar jobb under täckmantel i sin egen organisation. Syftet är att se hur verksamheten fungerar på riktigt. Det vill säga, inte det som presenteras i form av siffror i styrelserummet eller tillrättalagda studiebesök, utan mer om chefers och medarbetares förhållningssätt och attityder i […]