Inlägg av Anki Udd

Är föräldrar bättre chefer?

Det finns de som hävdar att de som är föräldrar också är bättre chefer. Om du vänder på resonemanget så innebär det att barnlösa (frivilligt eller ofrivilligt) skulle ha sämre förutsättningar att vara chef. Nej, jag är skeptisk. Däremot vet jag att det anses positivt att vara man, chef och förälder, medan det omvända ofta […]

Chef under täckmantel

Kanske har du sett programmen ”Undercover boss”? VD:ar för stora amerikanska företag tar jobb under täckmantel i sin egen organisation. Syftet är att se hur verksamheten fungerar på riktigt. Det vill säga, inte det som presenteras i form av siffror i styrelserummet eller tillrättalagda studiebesök, utan mer om chefers och medarbetares förhållningssätt och attityder i […]