Chefen har också en arbetsmiljö

Chefen har också en arbetsmiljö

I skuggan av Mello och Miljöpartiet är det en betydligt mer stillsam och vardaglig fråga som dominerar de svenska debattsidorna: Frågan om sjukskrivningar, stress på jobbet och den psykosociala arbetsmiljön. Idag skriver TCO i SvD om hur viktigt det är att stärka ”friskfaktorerna” på jobbet […]
FKL - galan jag helst skulle slippa gå på!

FKL – galan jag helst skulle slippa gå på!

Head of Business Development, vd och koncernchef, Country manager och Kommundirektör. Företagen heter Swedish Biogas, Google, Oriflame, Vallentuna kommun och Milvik. Vilka bilder stiger fram ur vårt inre? Välkammade herrar i medelåldern med slips och kostym? En bild som nästan alltid stämmer, men som i några undantagsfall […]
Senaste inläggen
Funktionsnedsättning som en del av mångfalden

Funktionsnedsättning som en del av mångfalden

Tolkningen av vad som ryms inom ramen för mångfald skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet man frågar. För oss på Ledarna innefattar begreppet de sju diskrimineringsgrunderna; kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Med så...
Chefen som utvecklare. Hur svårt ska det vara?

Chefen som utvecklare. Hur svårt ska det vara?

Jag tillhör dem som tycker det är lite historielöst med metaforen ”förändringen har aldrig gått så snabbt som nu”. Det behövs inte så djupa historiekunskaper för att konstatera att världen alltid har förändrats i form av ny teknik och idéer som skapat produkter och tjänster....
Du eller Batman?

Du eller Batman?

“Always be yourself, unless you can be Batman, then always be Batman!” (okänd) Många chefer försöker hitta nya sätt att leda på. Ett sätt som passar den gränslösa, snabbrörliga, resursknappa verkligheten med en mångfald av kompetenta medarbetare och ständiga förändringar. Ledarskapsidealen pendlar fram och tillbaka....
Så gör du ett inkluderande ledarskap

Så gör du ett inkluderande ledarskap

Under snart ett år har jag, tillsammans med chefer och experter, utforskat begreppet inkluderande ledarskap för att vaska fram konkreta handlingar och beteenden som tillsammans skulle kunna vara utmärkande för ett inkluderande ledarskap. Det inkluderande ledarskapet är en pusselbit i det stora område som arbetet...
Ska chefen vara en mamma?

Ska chefen vara en mamma?

I söndagens DN säger Jusek i en artikel att vi måste jobba mer med trivseln och arbetsglädjen på våra arbetsplatser. De pekar på de nya föreskrifterna i arbetsmiljö som lyfter fram den psykosociala arbetsmiljön och dess konsekvenser för prestation, hälsa och välbefinnande för alla anställda. Byggt...
Chefen och den hållbara karriären

Chefen och den hållbara karriären

Chefsrollen kan vara tämligen utmanande. När man läser affärstidningar så bekräftas lätt bilden av en mycket utsatt position. Genom åren har rader av chefer och bytts ut på de största svenska företagen. Likaså inom den offentliga och ideella sektorn. En sökning på Google på vd-byte...
Positiva och konkreta förslag från "Arbete i framtiden"

Positiva och konkreta förslag från ”Arbete i framtiden”

I en debattartikel i DN presenterar Analysgruppen Arbete i framtiden sina slutsatser, som hämtas ur gruppens rapport. Man sätter fingret direkt på en rad av de stora utmaningar för arbetsmarknaden som redan finns idag, och som kommer prägla oss ännu mer i framtiden: Digitaliseringen, globaliseringen...
Ingen har påstått att kvotering löser allt – men det är ett bra steg på vägen!

Ingen har påstått att kvotering löser allt – men det är ett bra steg på vägen!

I en debattartikel i gårdagens SvD slår skribenterna Karin Svanborg-Sjövall och Nima Sanandaji hårt mot politikers vilja att med lagstiftning på olika områden driva på jämställdhetsarbetet i Sverige. Ett politiskt arbete som möjligtvis kan anses vara sanktionerat av den svenska befolkningen, som har en långvarig...
Är du en gränskontrollant?

Är du en gränskontrollant?

Många chefer mår dåligt, så dåligt att de måste sjukskriva sig, sjukskrivningarna i arbetslivet kopplat till psykosociala faktorer har kraftigt ökat under de senaste åren. Den 31 mars kommer en förstärkning i lagen om organisatorisk och social arbetsmiljö i syfte är att främja en god...
Är chefens ansvar oändligt?

Är chefens ansvar oändligt?

Stressen i arbetslivet gör oss sjuka! Det budskapet har den senaste tiden hörts från flera håll i debatten, även från Arbetsmiljöverket i en stor debattartikel i DN förra veckan, med anledning av de nya Arbetsmiljöföreskrifterna som träder i kraft den 31 mars. I artikeln åberopas forskning som gör gällande...
Alla kan bidra i arbetet för jämställdhet

Alla kan bidra i arbetet för jämställdhet

Den internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 på initiativ av Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag uppmärksamma bristen på jämställdhet med fokus på kampen för kvinnors rätt att rösta. Efter 68 år togs 8 mars med som en internationell kvinnodag på FN:s...
Begrepp som förvirrar

Begrepp som förvirrar

Med jämna mellanrum dyker frågan om skillnaden mellan chef och ledare eller chefskap och ledarskap upp. När jag möter studenter, eller nyligen utexaminerade personer, som intresserar sig för organisation och ledarskap är frågan nästan ofrånkomlig. Forskare är en annan grupp som menar att begreppen förvirrar...