Traditionalisterna på Svenskt Näringsliv

Från Svenskt Näringsliv och och dess medlemsförbund har vi under hösten fått höra saker som ”vi får inte tappa greppet om löneutvecklingen”  och sett uttryck för en ivrig vilja att ”sätta märket” för löneökningar i svenska företag.

Detta vittnar om en vilja att ostört få styra över löneutvecklingen högt över huvudena på företag och anställda. När Svenskt Näringsliv pratar om att man strävar efter en mer företagsnära lönebildning ter det sig mer och mer som en läpparnas bekännelser. Viljan att i slutna rum samordna och kontrollera på makronivå verkar tydlig och obruten. Annars skulle man i högre utsträckning verka för att Ledarnas löneprocessavtal fungerade och fick ökad spridning. Man skulle verka för att processavtalen får den ställning som moderna framtidslösningar som de borde ha.

Svenskt Näringsliv verkar inte ta någon hänsyn till den utvecklingspotential det skulle leda till att förse svenska företag, chefer och anställda med en högre grad av inflytande och egenmakt när det kommer till deras egen löneutveckling. Kanske dags att slopa Svenskt Näringsliv?

Tomas Oskarsson

www.twitter.com/tomasoskarsson

4 Kommentarer
 1. Ewa Berglin-Herrero
  Ewa Berglin-Herrero says:

  Hej jag skulle med er logga vilja dela med mig efter fina företrädardagar, hur fixar vi det?

  Mina Vårdförbund-kamrater använder sin logga, hur göra? Vi måste synas både här och där.
  🙂
  Ewa

  Svara
 2. Lars J
  Lars J says:

  Det är klart att det lätt kan bli kluvet när Svenskt Näringsliv har att förhålla sig både till målet att få sifferlösa avtal med företagsförlagd lönebildning och realiteten att ha motparter som envist håller fast vid en tämligen förlegad lönebildningsmodell. Men ju fler vi blir som tilltror arbetande människor förmågan att också ingå avtal om löner och anställningsvillkor, desto kortare tid kommer det att ta att göra upp med den gamla och förmyndarbetonade modellen.

  Svara
 3. Anders Edholm
  Anders Edholm says:

  Vad Svenskt Näringsliv påpekat i debatten är vikten av att den konkurrensutsatta exportindustrins avtal (dvs både arbetsgivare och fack) sätter märket för undvika att Sverige åter hamnar i en inflationsbrasa som den som skapades av oansvariga löneökningar under mitten av 90-talet. Industriavtalet som slöts mellan arbetsgivare och fackförbund 1997 har gjort att reallöneökningar stigit med nästan 40% sedan dess. Åren innan steg knappt alls på grund av inflationen. Tråkigt om Ledarna önskar gå tillbaka till den gamla ordningen med höga nominella löneökningar men oförändrade eller lägre reallöner för sina medlemmar.

  Svenskt Näringsliv har under lång tid verkat för företagsanpassade löner, dvs löner som anpassas efter det enskilda företagets utveckling. Vi är dock inte där ännu varför det är viktigt att parterna tar ansvar för att nivåerna i avtal12 hamnar på en nivå som både företag och samhällsekonomin klarar av.

  Svara
 4. mm
  Tomas Oskarsson says:

  Hej Anders!
  Kul att du kommenterar på vår blogg. Jag vill bara tipsa dig om att Ledarnas processavtal inte har någonting att göra med ”den gamla ordningen”. Tvärt om är de antagligen framtiden. Titta i avtalen så kommer du att förstå varför jag är så förvånad över att inte arbetsgivarparterna vårdar dem bättre. Man skulle kunna tolka det du skriver som att Svenskt Näringsliv skulle vilja nå till det som Ledarna pratar om, men att det inte är någon idé, så ni skiter i det. Jag hoppas att det inte är så.

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *