Inlägg

Är det konstigt om man längtar bort nån gång?

Eric Karlström, forskare vid Högskolan Väst, har studerat mellanchefer i vården och hur de reagerar inför ökat tryck på jobbet enligt en liten artikel i dagens SvD. Oftast handlar det om pressad ekonomi i förening med ökade uppdrag.
Det visar sig att en inte helt ovanlig reaktion är flykt, man håller sig helt enkelt undan och hoppas på att någon annan löser problemet.

Här kan man naturligtvis bli upprörd och fråga sig om man då har valt rätt chefer till de svåra uppdragen inom vårdsektorn?
Men man kan också tänka sig in i deras situation, där inte bara medarbetare ska pressas, slitna lokaler bibehållas och inköpsstopp för allt från kaffebröd till kontorsstolar ännu en gång träda i kraft. Dessutom kommer deras kunder (patienterna) drabbas och inte få den behandling de så väl behöver. Chefen, för det mesta en sjuksköterska eller läkare, måste klara av att titta åt ett annat håll, och prioritera budgetdisciplinen framför sitt grunduppdrag: Att bota lindra och trösta.
Då kanske det inte är så konstigt om man flyr från sitt uppdrag någon gång?

Annika Elias
Ordförande i Ledarna