Konsten att skapa meningsfulla och värdeskapande arbetsuppgifter

uttrakadFrustrationen att inte ha ett meningsfullt arbete är större än man kan tro. Jag har som ledarskapsutvecklare och karriärrådgivare genom åren träffat väldigt många anställda som kämpat för att antingen hitta meningen i arbetet alternativt få än mer stimulerande arbetsuppgifter. Ett möte som verkligen etsats sig fast i mitt minne var det med en man som jag träffade i en omställningssituation då företaget skulle dra ned på personal. I samtalen kom det fram att hans heltidstjänst egentligen inte var mer än cirka 20 timmar i veckan. Halva arbetsdagen ägnades åt privata göromål, fikandes eller surfande på nätet.

I en artikel från Lund Universitets magasin intervjuas sociologen Roland Paulsen om fenomenet ”låtsasjobb”. Med detta menar han att många har arbeten och arbetsuppgifter som inte är särskilt meningsfulla eller produktiva. Utifrån detta så låtsas många anställda arbeta. Fenomenet kommer troligen att öka med tanke på den allt snabbare tekniska utvecklingen som kommer slå ut många manuella arbeten inom såväl industrin- som tjänstesektorn.

Något som lätt glöms bort är dock de utmaningarna som cheferna står inför vad gäller de anställdas ”låtsasjobb”.

För det första handlar det om lönsamhet och effektivitet. Det finns inte en verksamhet som i längden har råd med anställda som de facto inte arbetar. Som chef är det nödvändigt men ibland svårt att identifiera de arbetsmoment som inte längre är produktiva eller lönsamma.

Sveriges chefer har betalt och drivs ofta av att påverka så att verksamheten ständigt blir bättre och bättre. Effektivitet är en ledstjärna i de flesta organisationer. ”Låtsasjobben” ska därför rationaliseras och effektiviseras. Precis som Paulsen nämner i artikeln så finns det en risk att anställda utför såväl privata- som icke produktiva arbetsuppgifter om arbetet är mindre specificerat.

För det andra så handlar det om medmänsklighet. Det finns inte någon anställd som i längden mår bra av att ha för lite att göra på sin arbetsplats. Det som ofta händer är att den anställdes kompetens, självförtroende och självkänsla urholkas. Det kan ibland vara grymt att vara för snäll. Som chef måste du våga ta tag i frågan om ”låtsasjobben” såväl för den anställdes och din egen skull likväl som för verksamhetens skull.

Hur minimerar du ”låtsasjobben” och skapa meningsfulla och värdeskapande uppgifter?

 1. Sätta tydliga mål. Dessa ska utgå från verksamhet, avdelning och anställning. De ska vara konsekventa och spårbara. Det är viktigt att målen konkretiseras genom relevanta och mätbara nyckeltal. Självfallet ska de också vara realistiska.
 2. Återkoppla kontinuerlig från såväl verksamheten, avdelningen och den anställde. Om inte återkopplingen är kopplad till nyckeltal eller mål så blir den dock tämligen meningslös. Så återigen är det viktigt med mål och tydliga arbetsuppgifter för den anställde.
 3. Flytta fram gränserna för att hitta den perfekta kombinationen av möjlighet och skicklighet. Som chef bör du utgå ifrån att dina anställda vill bli bättre på sitt arbete. Ett sätt är att sakta men säkert skapa fler möjligheter till mer avancerade eller fördjupande arbetsuppgifter som ökar den anställdes skicklighet.

Alla dessa faktorer förutsätter då följande; en närvarande chef, tydliga mål, ansvarstagande anställda och återkommande dialog. Genom detta ökar möjligheten att identifiera ”låtsasjobben” i tid. Då blir det så mycket enklare att i ordnade former satsa på kompetensutveckling, arbetsrotation, nya arbetsuppgifter med mera.

 

2 Kommentarer
 1. Theresa
  Theresa says:

  Visst e4r det scary sometimes, men jag tror du har det som ska till ff6r att ste5 pe5 egna ben och klara dig. Du e4r ju pilubcerad be5de en och flera ge5nger! Och har skrivkle5da nog att publicera dig he4r minst en ge5ng om dan. Just hang in there, girl!

  Svara
 2. Mats
  Mats says:

  Sitter själv här och är på gränsen att säga upp mig från mitt eget ”låtsasarbete” med i stort sett ganska meningslösa uppgifter. Vi har ju också ett ganska så vanligt problem idag med inte så jättekompetenta arbetsgivare i detta land och ska de dessutom ha arbetskraft med en hel del kompetens som det behövs i dag, så är det ju inte helt säkert att man ger tillräckligt kompetenta uppgifter eller beslut för sina anställda.
  1. Lyssna på dina anställda och ta till vara på deras kompetens! Anställda kan faktiskt ha mer kompetens än arbetsgivaren pga annan utbildningsbakgrund.
  2. Säga till att övertyga i era beslut om det är baserat på någon helt egen subjektiv uppfattning som går helt på tvärs med övriga.
  3. Blir något beslut fel som leder till ganska så negativt resultat, så stå för ert beslut, istället för att peka nedåt i hierarkin till den anställda.
  Bra effektiva, lydiga arbetare får man inte bara genom att ge anställda lön och köra med dem. Utan att ge dem vettiga arbetsuppgifter, där de är med på beslutet och varför det görs på ett visst sätt.I annat fall så blir det bara att man sitter och låtsasarbetar pga man tycker att jobbet egentligen suger.

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *