Gör ”Earth Hour” every hour

Imorgon är det dags för den årliga kampanjen Earth Hour i regi av Världsnaturfonden WWF. Varje år sedan år 2007 har manifestationen genomförts. Alla människor i världen uppmanas att släcka ljuset under en timmas tid (alla som har lyxen att ha tillgång till energi vill säga). Allt fler företag och kommuner släcker också. Ledarna har till exempel sedan några år tillbaka släckt ner vårt kansli. Earth Hour är ingen energispararkampanj utan en manifestation där människor vill visa att de tar klimatfrågan på allvar och uppmärksamma beslutsfattare att göra detsamma.

Ingen människa kan idag säga,” jag visste inte”, när det kommer till klimatförändringarna. Vi är väl förtrogna idag med att förbränningen av fossila bränslen leder till förhöjda halter av koldioxid i atmosfären, att det orsakar klimatförändringar som påverkar vår förmåga till välfärd på ett mycket negativt sätt. Vissa påverkas mer än andra, framför allt fattigare människor på södra halvklotet, samt våra barn och deras barn.

Det finns anledning att vara både positiv och negativ kring vår framtid. Det avgörande är att den ännu inte är bestämd utan våra beslut och val spelar fortfarande en avgörande roll.

Fem anledningar att vara positiv:

  • Ökad medvetenhet och kunskap. Allt fler människor har ökad medvetenhet och kunskap om klimatfrågan.
  • Allt fler företag engagerar sig i klimatfrågan och arbetar aktivt med att minska sina utsläpp.
  • Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar. Det ekologiska jordbruket har en mindre klimatpåverkan än det konventionella, vilket bland annat beror på  att konstgödsel inte används i ekologisk produktion.
  • Tekniken finns. I stort sett alla lösningar som krävs för en fossilfri värld har vi de tekniska lösningarna för.
  • Konsumtionströtthet och bytesekonomin, två intressanta trender som börjar ta fart.

Fem anledningar att vara negativ:

  • Svenskarnas utsläpp av koldioxid minskar inte, utan ökar. Det ligger också i linje med den globala utvecklingstrenden – utsläppen ökar globalt.
  • Andelen förnybar energi har inte ökat globalt sett, vi ligger kvar på samma nivåer som 1990.
  • Klimatförändringar som plötsligt blir självförstärkande och en temperatur som skenar bortom all kontroll. En linjär förändringsprocess blir plötsligt mer dramatisk och hela system kan kollapsa på mycket kort tid.
  • Vi är nu uppe i över 400 ppm (parts per million) koldioxid i atmosfären, det har vi inte varit på miljontals år. Den ”säkra” gränsen är maximalt 350 ppm. Ppm anger halten av koldioxidpartiklar i atmosfären. Dagens höga halter leder till att vi riskerar att påverka klimatet så att klimatförändringarna plötsligt blir självförstärkande.
  • Inga politiska lösningar i sikte. Inga globala överenskommelser finns inom sikte under en överskådlig framtid.

För att åstadkomma riktig förändring så tror jag att vi ibland måste uppehålla oss vid ångesten och rädslan, känna efter, erkänna vi är en del av problemet. Läsa på, fördjupa oss, ta del av all den forskning som idag finns, både beträffande klimatförändringens effekter men också alla dessa möjliga lösningar som finns.

Som chef har du mandat att påverka. Makt och mandat är för många ledare en stark drivkraft, använd din makt och ditt mandat att påverka de verksamheter du jobbar i. Ansvar kan ibland vara ett ok, mandat är en befrielse, befria oss från en fossil framtid. Låt oss göra ”Earth Hour” every hour!

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *