Chefers ansvar att ingripa mot mobbning

Med utgångspunkt i några enskilda personers fruktansvärda erfarenheter av mobbning på svenska arbetsplatser, har DN-journalisten Maciej Zaremba inlett en artikelserie i Dagens Nyheter. Hans syfte är att blottlägga missförhållanden som lett till att anställda blivit sjuka och fått lämna sitt jobb med självkänsla och tillit i ruiner.

Jag välkomnar att tidningen lyfter fram detta viktiga och svåra ämne i dagsljuset. Ett ämne som är kopplat till chefers ansvar för arbetsmiljö.

Rädsla eller feghet inför att ta hand om problem

I några fall i Zarembas artiklar pekas också chefer ut. Tyvärr som delaktiga och t.o.m. drivande i mobbningen. Det finns ingen anledning att betvivla sanningshalten i det. För också bland Sveriges 500 000 chefer finns personer med skeva värderingar och rädsla eller feghet inför att ta hand om problem.

Trots det ligger lösningen på problemet hos arbetsplatsernas chefer.

Främja ett bra arbetsklimat

Chefer är förebilder och bärare av företagets värderingar. Det är cheferna som ska se till att arbetskulturen främjar ett bra arbetsklimat där varje medarbetares kompetens och förmåga tas tillvara. Därför finns det ingen ursäkt i världen för en chef att inte ta tag i den här typen av problem. Duckar man för det bör man fundera en gång till om man ska arbeta som chef.

Samtidigt tycker jag det måste sägas, det som alla vi som jobbar eller har jobbat som chefer vet: det krävs engagemang från högsta ledningen. Att vara chef är att vara en del i ett system och en kultur. En enskild chef kan visserligen förhindra enstaka övergrepp men kan aldrig ensam bryta en osund kultur eller en skev människosyn som tillåtits genomsyra en arbetsplats.

Säkerställa en kultur utan mobbning

Här finns inga ”quick fixes”. Att säkerställa en kultur utan mobbning, kränkningar och trakasserier är ett arbete som måste pågå varje dag och som ska genomsyra alla led. Och engagera alla anställda. Inte minst den högsta ledningen.

Om chefer har medverkat i mobbning på arbetsplatsen ska de bytas ut. För så viktiga är chefer. Det är därför de kallas företagets nyckelpersoner.

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

6 Kommentarer
 1. Anonymous
  Anonymous says:

  Hur bär man sig åt när inte ens mitt eget fack, Ledarna bryr sig om att hjälpa till när jag som chef har blivit mobbad av, hör och häpna en kolega på min arbetsplats som är förtroendevald av Ledarna. Allt slutade med att jag blev snyggt uppsagd pga en tvivelaktig arbetsbrist.

  Svara
 2. Ledarna
  Ledarna says:

  Jag beklagar verkligen om du är en av dem som råkat ut för mobbning på arbetsplatsen. Din berättelse visar på den problematik som DN velat beskriva i sin artikelserie. Jag kan självklart inte gå in på ditt specifika fall i detta forum men generellt gäller att vid en tvist där två medlemmar är berörda så erbjuder vi extern hjälp för att undvika en intressekonflikt. Det man som medlem alltid kan göra om man är missnöjd med hur Ledarna hanterat en situation är att vända sig till förbundsstyrelsen för att få sitt ärende prövat.

  Jag tycker att det är viktigt att inte vifta bort problematiken med mobbning på arbetsplatsen vare sig du är chef eller medarbetare. Vi har ett gemensamt ansvar för den kultur som råder men som du kunde se i min blogg så tycker jag att chefers ansvar väger extra tungt.

  Annika Elias

  Svara
 3. Anonymous
  Anonymous says:

  Hej! Menar du att jag nu i efterhand kan komma in med önskan om att få mitt ärende prövat genom förbundsstyrelsen?
  Hela arbetsplatsen genomsyrades av en osund syn på alla medarbetare och det var pga att jag protesterade, som jag råkade illa ut.
  Har försökt på alla instanser att få detta belyst men alla verkar stoppa huvudet i sanden och skjuter över informationen vidare till någon annan. Det företag som jag pratar om har 21.000 medarbetare och försörjs av statliga medel.
  En enkel fråga som jag också vill ha svar på,
  är det ok att en person som är förtroendevald för Ledarna, kan få utöva utfrysning och mobbning av en kollega? För mig är det helt oacceptabelt.

  Svara
 4. Ledarna
  Ledarna says:

  Jag vill börja med att återigen beklaga om du råkat ut för mobbning på din arbetsplats. Mitt råd är att du i första hand kontaktar en av våra rådgivare på 08-598 99 068 för vidare personlig hjälp i ärendet.

  Annika Elias

  Svara
 5. Anonymous
  Anonymous says:

  Då är vi tillbaka på ruta 1 igen. Det är precis det här som jag vill lyfta fram, att allt bara går runt i cirklar. Jag har i denna blogg försökt att beskriva hur jag har blivit trakasserad av en av Ledarnas förtroendevalda och att jag trots kraftfulla försök ej fått hjälp ifrån t.ex mitt fack. Den rådgivare som jag hade kontakt med på ledarna tyckte att jag skulle acceptera och gå vidare.
  Den som skulle företräda mig ifrån Ledarna när jag varslades bemödade sig varken att träffa mig eller ringa mig. Allt skedde över mitt huvud och det kändes som att jag famlade i mörkret. När jag efter många försök fick tag i min företrädare och berättade att jag var trakasserad och utfryst, så tog han min kollega i försvar pga att dessa två herrar var "kamrater" och företrädde Ledarna.
  Med andra ord så känner jag att det inte är någon idé att kontakta någon rådgivare på Ledarna, eftersom ingen verkar bry sig.
  Allt är bara tomma ord, precis som min tidigare arbetsgivares etikpolicy. Där kan man läsa att dem inte accepterar någon form av trakasserier eller mobbning och skulle omedelbart kunna utmynna i uppsägning. Tänk vad bra allt kan låta, när orden ej behöver lämna papperet.
  Så för din vetskap är nu mitt förtroende för min egen fackförening tyvärr noll.
  Det hjälper inte att bara hålla med och tycka synd om den som drabbas, det måste också aggeras annars är ju allt meningslöst och mobbarna kan fortsätta att göra livet surt för dem han inte gillar.

  Svara
 6. Ledarna
  Ledarna says:

  Jag hoppas att du snarast tar kontakt med oss på 08-598 99 068 där en av våra rådgivare väntar på ditt samtal.

  Vi kan inte diskutera ditt eller andra medlemmars ärenden i bloggen av integritetsskäl.

  Annika Elias

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar till Ledarna Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *