Brist på jämställdhet är allas ansvar

I maj förra året släppte Ledarna sin jämställdhetsbarometer ”Chefens chef är en man”. Nio av tio gånger är alltså chefens chef en man, vilket är ett sätt att belysa att ju högre upp du kommer i chefshierarkin, desto färre kvinnor finns det.

Nu har det snart gått ett år och om ett par månader är det dags för vår nya rapport. Vi vet att det ser ungefär likadant ut.

Lista på lista, lönesiffror sida upp och sida ned, verktyg för att mäta löneskillnader, barometrar från olika förbundartiklar, avhandlingar, utredningar och forskningsrapporter –  alla säger samma sak:
Män har fördelar framför kvinnor i arbetslivet. Det råder ingen tvekan om att det är olika villkor för män och kvinnor i arbetslivet; lönemässigt, karriärmässigt, livspusselmässigt. Till mäns fördel.

Vi vet det nu.

Så hur kan vi alla göra skillnad? Vad kan du göra?

 1. Ta ditt ansvar för att skapa jämställdhet. Jämställdhet är en samhällspolitisk fråga, ingen kvinnofråga och är allas ansvar. Jämställdhet är något som alla tjänar på, inte bara ekonomiskt.
 2. Skaffa dig kunskap. Utan kunskap är det svårt att göra förändringar. Gör det på din arbetsplats, gör det i ditt privatliv. Prioritera att driva frågan att ni ska arbeta medvetet med jämställdhet i din organisation. Öka kunskapen kring vad vår brist på jämställdhet leder till.
 3. Utmana dig själv och dina övertygelser. Vi är alla ansvariga för att se vår egen delaktighet i reproduktionen av handlingar som leder till och cementerar brist på jämställdhet.
 4. Diskutera frågan med andra och få med dig ledningen. Vad kan ni göra i er organisation? Hur kan ni förändra redan idag?
 5. Arbeta för att jämställdhet ska vara en del av verksamhetsutvecklingen. Förändring skapas när mål sätts och följs upp.
 6. Fortsätta sätta fokus på frågan. I år utser Ledarna återigen Framtidens kvinnliga ledare, för att vi ser att det behövs, inte minst utifrån föreställningen som finns kring att 1) Kvinnor vill inte bli chefer 2) Det finns få kompetenta kvinnor.
 7. Ta hjälp! Idag finns det hjälp att få – upplever du att er organisation inte hittar kvinnor till chefspositioner? Utöka ert nätverk, använd er till exempel av Rättviseförmedlingens platsannonsering.
  Hittar ni inte kvinnor till era styrelser? Ta hjälp av Ledarnas lista på Framtidens kvinnliga ledare och Rättviseförmedlingens lista på förslag på styrelsemedlemmar som är kvinnor.
  Vill du som chef skapa en föräldravänlig arbetsplats?
 8. Vet ni inte var ni ska börja ert arbete för jämställdhet? Läs Ledarnas ”Leda jämt.

Och så hoppas vi att 8 mars i framtiden inte ska behövas. Utan att jämställdhetsperspektivet istället är en självklar del i alla frågor, varje dag.

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *