Inlägg av Jörgen Kihlgren

Chefens drivkrafter som spetskompetens

Vad driver en chef egentligen? När jag träffat hundratals chefer genom åren har det visat sig att svaret inte är helt självklart! Det som gav ett bestående intryck på mig var mångfalden i chefernas drivkrafter. Chefer och anställdas drivkrafter är idag en stor fråga inom såväl forskning som ledarutvecklingsprogram.  Daniel E Pink är en av […]

Visst kan du planera din karriär!

Visst kan du planera din karriär! Undertecknad har arbetat i över 15 år med att hjälpa individer och grupper att hitta nytt eller rätt arbete såväl internt som externt. Genom åren har jag dock stött på många kommentarer som att ”jag har aldrig karriärplanerat då jag följt min passion”.  Detta är också ett ganska vanligt […]

Ledarskapsresan – ett verktyg för chefer av chefer

Tiden. Du vet det. Vi vet det. Att tiden är svår att få till som chef. Möten, verksamhetsplanering och lönesamtal. Då är det lätt att prioritera bort den egna utvecklingen som chef. Men för att orka, vilja och kunna vara chef över tid är det nödvändigt att skapa plats för vidareutveckling i chefsrollen. Våra undersökningar […]