Andreas Miller

Andreas Miller

Ordförande Ledarna

Andreas Miller är sedan maj 2018 förbundsordförande för Ledarna.

Bloggar om Ledarskap och samhällsfrågor ur ett chefsperspektiv.
”Chefskapet är oerhört betydelsefullt för företag, verksamheter och organisationers framtida utveckling. Om vi har ett gott och hållbart ledarskap kommer det leda till ett gott och hållbart samhälle.”

Läs alla Andreas inlägg

Annika Elias

Annika Elias

F.d. ordförande Ledarna

Bloggar främst om ledarskap, lön och jämställdhet. ”Att vara chef är ett lustfyllt och roligt yrke med stora möjligheter att växa och utvecklas som människa. Men du har rätt att få reda på gränserna för ditt uppdrag, de förutsättningar som finns och det resultat som förväntas. Inom de ramarna ska du göra ditt bästa.”
Läs alla Annikas inlägg

Twitter: @EliasAnnika

Ellen Landberg

Ellen Landberg

Ledarskapsutvecklare och jämställdhetsexpert

Bloggar om jämställdhet, mångfald och inkludering utifrån både ett individuellt och strukturellt perspektiv. Min utgångspunkt är att jämställdhet och mångfald inte endast handlar om vad man tillåts göra utan förväntningar och normer styr i hög utsträckning. En annan utgångspunkt är att arbetet borde vara en självklar del av verksamhetsutvecklingen – det skulle ge vinster på så många plan. Idag vet vi att ledningens engagemang är avgörande för att skapa långsiktigt hållbar förändring när det gäller jämställdhet och mångfald. Som chef har du makt och möjlighet att skapa förändring genom ditt ledarskap. Jag undersöker ständigt vad ett inkluderande ledarskap kan vara.
Läs alla Ellens inlägg

Twitter: @ellenlandberg

Anna Thoursie

Anna Thoursie

Chefsekonom

Bloggar främst om lönebildnings- och arbetsmarknadsfrågor. För chefer är lönesättning av medarbetarna en fråga om vilka möjligheter som ges till verksamhetsstyrning och kompetens-rekrytering – chefens viktigaste ansvarsområden. Alla verksamheter vinner på en tydlig koppling mellan chefens prestation och verksamhetens resultat. Och hela samhället vinner på att kvinnor och män har samma chanser på arbetsmarknaden.
Läs alla Annas inlägg

Twitter: @AnnaThoursie

Jonas Morian

Jonas Morian

Samhällspolitisk rådgivare

Bloggar om Ledarnas opinionsbildande arbete samt kommenterar samhällsfrågor ur ett chefsperspektiv.
Läs alla Jonas inlägg.

Twitter: @promemorian

Anki Udd

Anki Udd

Ledarskapsutvecklare

Bloggar om vikten av fungerande chefs- och ledarskap för framgångsrika verksamheter med engagerade medarbetare. Utmaningarna är stora för chefer att hantera sitt uppdrag med de förutsättningar de har till sitt förfogande. Mitt fokusområde är därför Hållbara chefer, som handlar om vilka organisatoriska faktorer som har betydelse för att chefer ska vilja och kunna vara chefer och samtidigt må bra i sin roll.
Läs alla Ankis inlägg

Erika Svensson

Erika Svensson

Ledarskapsutvecklare

Bloggar om samtidens viktigaste utmaning, att som chef leda för en hållbar utveckling som bidrar till individ, organisation och samhälle. Vi lever i en spännande brytningstid med stora samhällsutmaningar och komplexa skeenden och därför många nya möjligheter att förändra till det bättre. Sättet vi leder och organiserar oss på behöver förändras. Jag är väldigt nyfiken på den förändringen och vad den innebär för dagens chefsroll och hur chefer kan leda på ett sätt som inkluderar både människor och miljön.
Läs alla Erikas inlägg

Twitter: @erikasven

AnnCharlotte Bretan

AnnCharlotte Bretan

Ledarskapsutvecklare

Bloggar om ledarskap, lönesättning, verksamhetsutveckling, coachning, målstyrning och återkoppling. Chefsuppdragen blir alltmer komplexa och omvärlden ställer krav på förnyelse av både ledarskap och organisationer. Det går inte längre att dra gränser eller arbeta med strategiutveckling på samma sätt som förr. Ledarskap är idag en närkontaktsport – chefer som vågar ställa frågor och vara i närkontakt med sin omgivning och lyssna på svaren är de som bidrar till att skapa framgång och utveckling för sig själva, sina organisationer och för samhället i stort.
Läs alla AnnCharlottes inlägg

Twitter: @ACBretan

Tomas Oskarsson

Tomas Oskarsson

Förbundssekreterare

Bloggar om demokrati, organisation och en modern arbetsmarknad.
Läs alla Tomas inlägg

Twitter: @tomasoskarsson